Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

43

 

 

 

 

 

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

50.830.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 43

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

50.830.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0612

 

 

 

Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki

50.830.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

50.830.000

 

 

 

 

0001

 

Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki

50.830.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

28.800.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.200.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

250.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.720.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.200.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

8.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

306.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

650.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

128.852.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 44

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

128.852.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0612

 

 

 

Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki

128.852.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

128.852.000

 

 

 

 

0002

 

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

102.801.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

54.200.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.650.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

300.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

620.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

2.700.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

20.850.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.877.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

5.349.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.185.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

250.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Realizacija posebnih ovlašćenja

16.300.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.850.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Saradnja sa državnim organima i drugim institucijama

9.750.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.450.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.300.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Novi poslovni prostor za Republičku komisiju

1.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

262.112.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 45

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

262.112.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0503

 

 

 

Upravljanje mineralnim resursima

262.112.000

 

 

 

440

 

 

Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

262.112.000

 

 

 

 

0002

 

Geološka istraživanja

262.112.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

133.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

24.000.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

7.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

26.000.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 12.000.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

16.011.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 5.000.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

24.400.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 11.600.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

8.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

8.200.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 400.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

500.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

9.200.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 3.200.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.800.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 1.300.000 dinara namenjen je za realizaciju projekta "Izrada geološke karte terena Libije", a korišćenje će se vršiti po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

3.159.387.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 46

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.618.543.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

1.442.365.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

30.054.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

10.000.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

58.425.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

3.159.387.000

 

 

 

070

 

 

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

3.130.194.000

 

 

 

 

0013

 

Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama

3.037.464.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

58.013.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.384.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

400.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.515.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

17.517.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

9.186.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

39.591.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

786.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

5.044.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

9.590.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

11.110.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

550.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

1.449.300.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

806.396.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

11.576.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.554.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

62.730.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

62.115.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

615.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7008

 

IPA 2012 - Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

30.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

30.000.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

29.193.000

 

 

 

 

0014

 

Rad Komisije za nestala lica

29.193.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

800.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.295.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.600.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

8.683.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

510.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

4.540.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

6.165.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

333.367.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 47

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

193.716.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

22.801.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

116.850.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1601

 

 

 

Borba protiv korupcije

333.367.000

 

 

 

360

 

 

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

333.367.000

 

 

 

 

0002

 

Prevencija i međunarodna saradnja u oblasti borbe protiv korupcije

26.312.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.033.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.754.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

747.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

660.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

118.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Kontrola imovine funkcionera i kontrola finansiranja političkih subjekata

37.904.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.280.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.233.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.058.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

220.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

292.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.821.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Rešavanje sukoba interesa i postupanje po predstavkama

24.261.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.761.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.352.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

675.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

180.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

252.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.041.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Upravljanje, nadzor i administracija

78.130.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.398.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.788.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

550.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.230.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.150.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

560.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

8.979.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

938.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

20.392.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

750.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.350.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

70.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

190.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

445.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

340.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije

23.257.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

483.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.666.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

16.344.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

230.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.534.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Obuke u oblasti borbe protiv korupcije

3.780.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.280.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Razvoj softverske podrške u sprovođenju aktivnosti borbe protiv korupcije

4.515.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

715.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Kampanja za podizanje svesti javnosti

5.940.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.940.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

Dotacije organizacijama civilnog društva (OCD) za projekte u oblasti borbe protiv korupcije i koordinacioni sastanci

3.808.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

50.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.658.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7004

 

IPA 2013 - Prevencija i borba protiv korupcije

125.460.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

124.230.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.230.000

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE

53.455.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 48

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

53.455.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0701

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

53.455.000

 

 

 

450

 

 

Saobraćaj

53.455.000

 

 

 

 

0009

 

Uređenje i osiguranje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja

35.661.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.979.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.292.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

345.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

910.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

275.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

750.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.432.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

900.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Regulisanje železničkog tržišta

17.794.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.277.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.840.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

355.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

390.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

50.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

750.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

568.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

789.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

20.220.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 49

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

20.220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0801

 

 

 

Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno pravnih odnosa

20.220.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

20.220.000

 

 

 

 

0010

 

Mirno rešavanje radnih sporova

20.220.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.288.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.482.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

40.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

260.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

230.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

640.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

101.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.578.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

1.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

950.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

3.991.419.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 50

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.991.419.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

3.991.419.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

3.991.419.000

 

 

 

 

0007

 

Investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala

930.672.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

320.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

528.534.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

45.400.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

36.738.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

 

Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge

360.083.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

120.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

225.583.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.500.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

 

Administracija i upravljanje

1.342.044.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

561.512.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

100.511.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

4.100.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.771.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

40.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.100.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

580.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

25.500.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

15.300.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Nabavka softverskih licenci

1.358.620.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.358.620.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 1.358.620.000 dinara namenjena su za nabavku softverskih licenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

UPRAVNI OKRUZI

432.445.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 51

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

432.445.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.1

 

 

 

 

SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

18.725.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

18.725.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

18.725.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

18.725.000

 

 

 

 

0010

 

Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga

18.725.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.903.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.057.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

20.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

260.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

40.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.507.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

490.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.468.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

960.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

20.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

740.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.2

 

 

 

 

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

14.090.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.090.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.090.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.090.000

 

 

 

 

0011

 

Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga

14.090.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.170.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.284.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

27.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.900.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

826.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

900.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

30.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.3

 

 

 

 

SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

14.427.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.427.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.427.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.427.000

 

 

 

 

0012

 

Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga

14.427.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.200.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.110.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

20.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

265.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

50.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.420.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

458.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

570.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

80.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.376.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.617.000

 

 

 

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

5.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

55.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.4

 

 

 

 

JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

15.406.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.4

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

15.406.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

15.406.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

15.406.000

 

 

 

 

0013

 

Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga

15.406.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.416.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.335.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

70.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

525.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

110.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.680.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

298.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

415.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

224.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.051.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

32.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.5

 

 

 

 

ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

14.393.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.393.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.393.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.393.000

 

 

 

 

0014

 

Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga

14.393.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.558.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.174.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

63.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

136.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

50.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.910.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

267.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

505.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

950.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

30.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.6

 

 

 

 

SREMSKI UPRAVNI OKRUG

10.815.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.815.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

10.815.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

10.815.000

 

 

 

 

0015

 

Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga

10.815.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.530.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.170.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

18.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

80.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

270.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

51.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.500.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

60.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

250.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

525.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

10.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.7

 

 

 

 

JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

18.537.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.7

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

18.537.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

18.537.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

18.537.000

 

 

 

 

0016

 

Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga

18.537.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.800.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

120.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

900.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

130.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.926.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

423.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.025.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

315.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

772.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

20.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.8

 

 

 

 

MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

10.516.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.8

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.516.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

10.516.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

10.516.000

 

 

 

 

0017

 

Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga

10.516.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.399.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.145.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

36.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

101.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.744.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

99.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

10.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

775.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

55.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9

 

 

 

 

KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

17.697.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.9

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

17.697.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

17.697.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

17.697.000

 

 

 

 

0018

 

Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga

17.697.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.150.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.280.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

70.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

300.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

51.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.100.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.672.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.253.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

20.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.10

 

 

 

 

PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

15.152.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.10

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

15.152.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

15.152.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

15.152.000

 

 

 

 

0019

 

Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga

15.152.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.366.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.140.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

20.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

610.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.458.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

30.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

600.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

25.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.11

 

 

 

 

BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

12.031.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 51.11

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.031.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

12.031.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

12.031.000

 

 

 

 

0020

 

Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga

12.031.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.321.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.132.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

240.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

67.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.671.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

90.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

220.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

40.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex