Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

26.1

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

180.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 26.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

180.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0502

 

 

 

Energetska efikasnost

180.000.000

 

 

 

430

 

 

Gorivo i energija

180.000.000

 

 

 

 

0001

 

Podsticaji za unapređenje energetske efikasnosti

180.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

180.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

16.678.247.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 27

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.328.321.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

347.925.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.052.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

947.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

10.858.509.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 27.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.857.560.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

946.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201

 

 

 

Uređenje sistema u oblasti kulture i informisanja

222.710.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

222.710.000

 

 

 

 

0001

 

Uređenje i nadzor u oblasti kulture

47.797.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

35.334.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.325.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.968.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.090.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Uređenje i nadzor u oblasti javnog informisanja

17.588.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.471.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.053.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

672.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.392.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Administracija i upravljanje

121.325.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.908.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.353.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.440.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.160.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.830.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

42.032.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

4.200.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

300.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.600.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Finansiranje rada reprezentativnih, odnosno umetničkih udruženja i poverenih poslova

36.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.300.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

33.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202

 

 

 

Zaštita kulturnog nasleđa

582.000.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

582.000.000

 

 

 

 

0001

 

Istraživanje, zaštita i očuvanje nepokretnog i arheološkog nasleđa

152.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

15.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

115.000.000

 

 

 

 

 

 

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 35.000.000 dinara namenjen je za nastavak realizacije projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici

 

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Istraživanje, zaštita i očuvanje pokretnog kulturnog nasleđa - muzejsko, arhivsko i stara i retka bibliotečka građa

87.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

60.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Razvoj bibliotečko-informacione delatnosti

29.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

20.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Istraživanje, zaštita i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa

14.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

3.300.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

7.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Obnova i zaštita Manastira Hilandar

60.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

60.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju

34.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

34.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Podrška izdavačkoj i bibliotečko-informacionoj delatnosti Saveza slepih Srbije

12.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

12.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

 

Podrška radu Matice Srpske

35.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

35.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

 

Digitalizacija kulturnog nasleđa

150.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

30.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

85.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

35.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7001

 

Obeležavanje Prvog svetskog rata

9.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203

 

 

 

Savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije

496.986.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

496.986.000

 

 

 

 

0001

 

Vizuelne umetnosti i multimedije

95.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

14.500.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

60.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

19.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo

69.986.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

48.986.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

10.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Književno stvaralaštvo i izdavaštvo

160.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

129.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

15.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Muzičko stvaralaštvo

30.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.500.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

10.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Scensko stvaralaštvo (pozorište i ples)

112.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

26.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

45.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

40.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Kulturne delatnosti osetljivih društvenih grupa

30.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

3.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

7.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

18.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1204

 

 

 

Sistem javnog informisanja

9.147.990.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

9.147.990.000

 

 

 

 

0001

 

Ostvarivanje i unapređenje opšteg interesa u oblasti javnog informisanja

210.520.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.520.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

151.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

58.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Javno informisanje posebnih kategorija lica

38.520.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

520.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

23.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Javno informisanje građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija

5.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

200.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Podrška funkcionisanju ustanova iz oblasti javnog informisanja

8.893.750.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

8.893.750.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1205

 

 

 

Međunarodna kulturna saradnja

155.537.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

155.537.000

 

 

 

 

0001

 

Saradnja sa EU i međunarodna razvojna pomoć

33.001.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

600.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

11.001.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

8.400.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Bilateralna saradnja i saradnja sa međunarodnim organizacijama

49.438.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

13.500.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

23.438.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

4.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

7.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Međunarodna kulturna razmena

41.900.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

900.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

36.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Kulturna delatnost Srba u inostranstvu

10.250.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

250.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

20.948.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

948.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1206

 

 

 

Priznanja za doprinos kulturi

253.286.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

253.286.000

 

 

 

 

0001

 

Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi

253.286.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

253.286.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1

 

 

 

 

USTANOVE KULTURE

5.819.738.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 27.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

5.470.761.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

347.925.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.050.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202

 

 

 

Zaštita kulturnog nasleđa

3.869.009.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

3.869.009.000

 

 

 

 

0010

 

Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

2.245.661.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

905.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

166.575.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

7.296.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

11.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

42.458.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

6.593.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

309.600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

31.400.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

143.050.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

185.706.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

87.300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

130.163.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

4.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

99.350.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

64.095.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

47.075.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001

 

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

975.806.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

882.806.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

93.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002

 

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

640.442.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

640.442.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7001

 

Obeležavanje Prvog svetskog rata

7.100.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

7.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203

 

 

 

Savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije

1.950.729.000

 

 

 

820

 

 

Usluge kulture

1.950.729.000

 

 

 

 

0007

 

Podrška radu ustanova u oblasti stvaralaštva 

1.950.729.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

778.049.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

147.029.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

350.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

41.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

9.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

94.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.700.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

54.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

504.600.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

267.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

34.500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

5.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

160.785.474.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 28

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

154.575.095.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.369.003.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

19.418.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

2.481.437.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

8.314.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

6.894.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.710.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

2.573.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

321.030.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

157.891.315.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 28.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

151.680.936.000

 

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.369.003.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

19.418.000

 

 

 

 

 

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

2.481.437.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

8.314.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

6.894.000

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.710.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

2.573.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

321.030.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0801

 

 

 

Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno pravnih odnosa 

23.632.443.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

832.443.000

 

 

 

 

0004

 

Administracija i upravljanje

490.718.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

213.332.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

38.277.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

3.000.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.965.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

12.211.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.500.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

12.095.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

14.136.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

113.002.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

20.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

25.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

25.000.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7011

 

IPA 2013 - Društveni razvoj

316.725.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

313.650.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.075.000

 

 

 

412

 

 

Opšti poslovi po pitanju rada

22.800.000.000

 

 

 

 

0002

 

Aktivna politika zapošljavanja 

2.800.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

2.800.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih

20.000.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

4.000.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

16.000.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za "Tranzicioni fond", a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0901

 

 

 

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

25.800.000.000

 

 

 

090

 

 

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

25.800.000.000

 

 

 

 

0002

 

Podrška ostvarenju prava korisnika po posebnim propisima iz PIO i zaštita materijalnog položaja penzionera

25.800.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

25.800.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, za izmirenje obaveza Republike Srbije za staž osiguranja po posebnim propisima i nadoknadu razlike do najniže penzije za osiguranike zaposlenih, za osiguranike poljoprivrednika i za osiguranike samostalnih delatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0902

 

 

 

Socijalna zaštita 

42.723.572.000

 

 

 

070

 

 

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

42.723.572.000

 

 

 

 

0003

 

Podrška ostvarenju prava korisnika socijalne zaštite

29.499.687.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

365.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.137.070.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za naknade za rad hranitelja

 

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

27.997.617.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama

617.000.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

50.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

567.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite 

12.556.209.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.693.933.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.018.975.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

55.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

166.340.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

83.504.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

22.731.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

564.059.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

26.433.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

145.315.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

82.688.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 8.194.000 dinara namenjena su za finansiranje Komore socijalne zaštite

 

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

131.303.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

816.752.000

 

 

 

 

 

441

Otplate domaćih kamata

11.000

 

 

 

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

729.000

 

 

 

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

8.268.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

3.509.419.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.643.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

8.715.000

 

 

 

 

 

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

159.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

143.080.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

74.314.000

 

 

 

 

 

513

Ostale nekretnine i oprema

140.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

198.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7011

 

IPA 2013 - Društveni razvoj

50.676.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

50.184.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

492.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903

 

 

 

Porodično-pravna zaštita građana

50.338.600.000

 

 

 

040

 

 

Porodica i deca

50.338.600.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška ostvarenju prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece

50.323.600.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

95.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.600.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

50.224.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece

15.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0904

 

 

 

Boračko-invalidska zaštita

15.393.700.000

 

 

 

010

 

 

Bolest i invalidnost

15.393.700.000

 

 

 

 

0001

 

Podrška ostvarenju prava korisnika boračko-invalidske zaštite

15.269.800.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

34.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

15.000.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

15.150.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

70.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

80.000.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

80.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite

43.900.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

43.900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

3.000.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

3.000.000

 

 

 

 

0005

 

Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti

3.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1

 

 

 

 

INSPEKTORAT ZA RAD

347.702.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 28.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

347.702.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0801

 

 

 

Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno pravnih odnosa 

347.702.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

347.702.000

 

 

 

 

0005

 

Kontrola i nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu

347.702.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

245.192.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

43.889.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

11.503.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

6.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

13.500.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

10.618.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

394.582.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 28.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

394.582.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0902

 

 

 

Socijalna zaštita 

394.582.000

 

 

 

090

 

 

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

394.582.000

 

 

 

 

0006

 

Zaštita položaja osoba sa invaliditetom 

394.582.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

360.000

 

 

 

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

68.500.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

325.722.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

309.700.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 28.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

309.700.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0902

 

 

 

Socijalna zaštita 

309.700.000

 

 

 

070

 

 

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

309.700.000

 

 

 

 

0007

 

Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite 

309.700.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

80.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

21.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

15.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

120.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

50.000.000

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex