Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

 

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

25

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

12.597.214.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 25

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.783.908.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

47.916.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

503.000.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

3.262.390.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

11.376.892.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 25.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.063.586.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

47.916.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

3.000.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

3.262.390.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva

2.878.532.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

2.878.532.000

 

 

 

 

0001

 

Uređenje zdravstvenog sistema

208.363.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

77.415.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.858.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

700.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.185.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

6.758.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

29.035.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

4.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

10.000.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

41.110.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.201.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

10.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Nadzor i kontrola zdravstvenih ustanova

91.455.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

37.561.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.724.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

650.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

27.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.510.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

930.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.640.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

4.330.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.500.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Sanitarni nadzor

252.308.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

141.224.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

25.279.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

4.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.800.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

900.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

830.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

10.250.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

5.224.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Nadzor u oblasti lekova i droga

26.406.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.591.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.611.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.110.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

950.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

940.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.165.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.138.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Otpremnine za višak zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

2.300.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

2.300.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1802

 

 

 

Preventivna zdravstvena zaštita

1.023.398.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

1.023.398.000

 

 

 

 

0001

 

Javno zdravlje u funkciji Instituta za javno zdravlje Republike Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

153.292.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

6.300.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

146.992.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Javno zdravlje u funkciji instituta i zavoda za javno zdravlje

727.192.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

727.192.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi

30.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

23.671.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

6.329.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Javno zdravlje u funkciji Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

10.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Javno zdravlje u funkciji Zavoda za antirabičnu zaštitu (zaštitu od besnila) "Luj Paster", Novi Sad

1.500.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Kancelarija za prevenciju malignih bolesti

25.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

 

Kancelarija za kontrolu duvana na prevenciji bolesti nastalih kao posledica pušenja

2.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

 

Podrška sprovođenju Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite "Srbija protiv raka"

14.783.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

3.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

11.783.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

 

Podrška sprovođenju Nacionalnog programa kardiološke zdravstvene zaštite

10.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Sprovođenje Akcionog plana o zdravstvenoj zaštiti Roma

33.631.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

30.131.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

3.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije

3.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Detekcija izazivača Lajmske bolesti i virusnog, krpeljskog encefalitisa na populaciji krpelja i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije

2.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Edukacija lekara primarne zdravstvene zaštite za rano otkrivanje bolesnika sa astmom i hroničkom opstruktivnom bolesti pluća u Srbiji

1.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Preventivni program suzbijanja zloupotrebe droga za decu i omladinu

4.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

4.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

Rana detekcija i prevencija tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Republici Srbiji

1.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006

 

Bolnice prijatelji dece

5.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1803

 

 

 

Unapređenje kvaliteta i uslova za lečenje

6.919.202.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

6.919.202.000

 

 

 

 

0001

 

Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće

1.380.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

1.380.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika Srbija

745.809.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

745.809.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou

20.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora, izvršenja mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja i pružanja hitne medicinske pomoći

80.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

80.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Rekonstrukcija kliničkih centara (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad)

2.060.884.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.463.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

37.935.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

57.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.190.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

1.800.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

159.226.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

170.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Zdravstvene zaštite lica obolelih od retkih bolesti

335.322.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

335.322.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva u sprovođenju zdravstvene zaštite od opšteg interesa

5.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Unapređenje zdravstvene zaštite obolelih od hemofilije i drugih urođenih koagulopatija Instituta za transfuziju Srbije

1.450.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

1.450.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

Obezbeđivanje uslova za transplataciju organa kod odraslih

5.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006

 

Obezbeđivanje uslova za transplataciju matičnih ćelija hematopoeze kod dece u Srbiji - izgradnja i opremanje banke krvi pupčenika i sterilnog bloka

25.000.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

25.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4007

 

Palijativno zbrinjavanje u Srbiji

10.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4008

 

Unapređenje prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Republici Srbiji

2.491.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

2.491.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4009

 

Projekat Svetske banke DILS

322.570.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

20.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.350.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

8.650.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

61.660.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

6.950.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

236.390.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

6.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Kontrola TBC-a kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije

36.639.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

904.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

22.116.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

60.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

635.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

2.725.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

60.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

9.889.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4011

 

Unapređenje HIV prevencije i zaštite osoba pod povećanim rizikom od HIV-a od 2009. do 2014.

10.827.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

999.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

110.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.518.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4012

 

Praćenje rada projekata za HIV/SIDU i tuberkulozu od strane CCM-a

450.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

250.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4013

 

Razvoj zdravstva Srbije 2

1.139.820.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.350.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

105.020.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

882.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

97.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4014

 

IPA 2010 - Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

17.940.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

17.940.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015

 

Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni sistem

720.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

720.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1804

 

 

 

Obezbeđivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja za lica bez sopstvenih prihoda

537.760.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

537.760.000

 

 

 

 

0001

 

Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju

537.760.000

 

 

 

 

 

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

537.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806

 

 

 

Podrška udruženjima i organizacijama

18.000.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

18.000.000

 

 

 

 

0001

 

Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja

2.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije

15.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Program Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine

1.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1

 

 

 

 

UPRAVA ZA BIOMEDICINU

44.572.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 25.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

44.572.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva

44.572.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

44.572.000

 

 

 

 

0005

 

Uređenje Uprave za biomedicinu

44.572.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.678.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.911.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

350.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.250.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.200.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

4.000.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

15.683.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE

300.000.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 25.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

300.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1803

 

 

 

Unapređenje kvaliteta i uslova za lečenje

300.000.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

300.000.000

 

 

 

 

0004

 

Programi Crvenog krsta Srbije po članu 9. Zakon o Crvenom krstu

300.000.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

300.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3

 

 

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

875.750.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 25.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

375.750.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1803

 

 

 

Unapređenje kvaliteta i uslova za lečenje

875.750.000

 

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

875.750.000

 

 

 

 

0005

 

Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

875.750.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

875.750.000

 

 

 

 

 

 

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

26

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

13.865.350.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 26

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.505.482.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

31.297.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

12.552.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

150.000.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

2.183.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

163.836.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

13.685.350.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 26.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.325.482.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

31.297.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

12.552.000

 

 

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

150.000.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

2.183.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

163.836.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0501

 

 

 

Planiranje i sprovođenje energetske politike

1.096.211.000

 

 

 

430

 

 

Gorivo i energija

1.096.211.000

 

 

 

 

0001

 

Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine u energetici

40.188.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.738.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.460.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.850.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

15.740.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

143.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

197.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.360.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Uređenje i nadzor sektora energetike - elektroenergetike, nafte i prirodnog gasa i sistema daljinskog grejanja

136.331.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

36.001.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.445.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.800.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

10.054.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

11.537.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

35.228.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

382.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.084.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Strateško planiranje u energetici

32.329.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.578.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

641.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

150.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

700.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

16.960.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Energetski zaštićeni kupac

682.000.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.145.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

205.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

100.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

500.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

680.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za zaštitu energetski zaštićenih kupaca u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Službeni glasnik RS", broj 90/13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Administracija i upravljanje

107.186.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

35.229.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.488.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

2.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.537.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

9.800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

16.062.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

2.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

524.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.726.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.500.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

3.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

9.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.020.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Formiranje baze podataka za naftu i gas

3.600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

IPA 2013 - Energetski sektor

76.014.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

75.276.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

738.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Norveška pomoć Srbiji na uspostavljanju energetskog planiranja na lokalnom nivou

18.563.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

14.735.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.828.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0502

 

 

 

Energetska efikasnost

484.934.000

 

 

 

430

 

 

Gorivo i energija

484.934.000

 

 

 

 

4001

 

Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza IV

456.545.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.914.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

453.581.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su toplanama za realizaciju Programa "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza 4"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

Jadranski program prekogranične saradnje - "ALTERENERGY"

9.651.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

962.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.180.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

549.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

960.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

Pomoć za unapređenje sistema energetskog menadžmenta u svim sektorima potrošnje energije u Republici Srbiji - JICA

2.400.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

2.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

Pomoć u implementaciji zahteva iz ugovora o osnivanju energetske zajednice u vezi sa pravnim tekovinama EU o energetskoj efikasnosti

16.338.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

48.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.740.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.950.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

7.200.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0503

 

 

 

Upravljanje mineralnim resursima

5.047.341.000

 

 

 

440

 

 

Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

5.047.341.000

 

 

 

 

0001

 

Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva

4.535.854.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

24.863.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.441.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

900.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.800.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.400.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

13.320.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

7.680.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.700.000

 

 

 

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

4.470.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, a raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

600.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

600.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

Projekat "Regionalnog razvoja Bora"

400.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

150.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7005

 

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

111.487.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

110.405.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.082.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401

 

 

 

Upravljanje robnim rezervama

7.056.864.000

 

 

 

430

 

 

Gorivo i energija

7.056.864.000

 

 

 

 

0001

 

Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte

7.056.864.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.422.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

434.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

150.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

220.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za obezbeđenje i održavanje prostora za smeštaj i čuvanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", broj 104/13)

 

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

518.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.500.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

250.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

540.000

 

 

 

 

 

521

Robne rezerve

6.830.000.000

 

 

 

 

 

 

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za formiranje i korišćenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", broj 104/13)

 

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex