Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA


Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

<<< Prethodni <<<

Član 4

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije - podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu - centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2015. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 30.291.617 EUR, odnosno 3.634.994.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budžetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 7.510.075 EUR, odnosno 901.209.000 dinara.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano, u 2015. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 17.345.789 EUR, odnosno 2.133.532.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budžetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 2.892.740 EUR, odnosno 355.807.000 dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2015. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2013. godini, u iznosu od 6.596.242 EUR.

U finansijskoj perspektivi Evropske unije za period 2014 - 2020. godina Republika Srbija će učestvovati u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje i nastavlja učešće u pojedinim programima iz prethodne finansijske perspektive 2007 - 2013. godina. U 2015. godini Republika Srbija obezbeđuje sredstva za sufinansiranje, odnosno pretfinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuju direktni budžetski korisnici, kao i sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje projekata tehničke pomoći. Za ove namene, Republika Srbija tokom 2015. godine obezbeđuje sredstva u iznosu od 2.846.908 EUR, odnosno 341.629.000 dinara i očekuje bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 1.065.850 EUR, odnosno 127.902.000 dinara.

Procenjena planirana sredstva za članarine po osnovu učešća u programima Evropske unije u okviru finansijske perspektive 2014 - 2020. godina u 2015. godini iznose 1.504.382.000 dinara.

Sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje u 2015. godini iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana u ukupnom iznosu od 3.103.027.000 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

projekat

korisnik

iznos sufinansiranja u 2015. godini (RSD)

procenjena sredstva EU u 2015. godini (RSD)*

Ukupna vrednost projekta (EUR)

Ukupan iznos sredstava EU (EUR)

Ukupan iznos sufinansiranja (EUR)

IPA 2008 prva komponenta

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

Ministarstvo finansija

147.600.000

 

3.450.000

2.450.000

1.000.000

Program podrške razvoju lokalne infrastrukture

Ministarstvo privrede

35.950.000

 

55.200.000

42.000.000

10.000.000

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

183.550.000

 

58.650.000

44.450.000

11.000.000

IPA 2010 prva komponenta

Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

24.853.000

 

2.794.000

2.444.000

350.000

Podrška procesu sprovođenja reforme državne uprave

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

80.182.000

 

8.808.000

6.308.000

2.500.000

Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

Ministarstvo zdravlja

17.940.000

 

4.213.000

3.613.000

600.000

Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

Ministarstvo privrede

120.514.000

 

41.120.000

31.120.000

5.000.000

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

347.500.000

 

5.000.000

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

590.989.000

 

56.935.000

43.485.000

13.450.000

IPA 2011 prva komponenta

Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

1.000.000

 

7.342.000

6.622.000

150.000

Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

2.550.000

 

17.260.000

16.060.000

600.000

IPA 2011 prva komponenta ukupno

 

3.550.000

 

24.602.000

22.682.000

750.000

IPA 2012 prva komponenta

Reforma policije i upravljanje migracijama

Ministarstvo unutrašnjih poslova

15.840.000

956.000

4.110.000

3.910.000

200.000

Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju

Uprava za agrarna plaćanja

60.000.000

4.770.000

17.100.000

15.600.000

1.500.000

Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

Komesarijat za izbeglice i migracije

30.000.000

108.000

15.050.000

13.100.000

600.000

Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

17.280.000

240.000

IPA 2012 prva komponenta ukupno

 

123.120.000

5.834.000

36.260.000

32.610.000

2.540.000

IPA 2013 decentralizovano upravljanje

Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

Uprava carina

 

 

6.700.000

5.807.500

892.500

Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 -2020

Kancelarija za evropske integracije

14.759.000

123.001.000

11.000.000

10.000.000

1.000.000

Energetski sektor

Ministarstvo rudarstva i energetike

8.856.000

66.420.000

2.600.000

2.350.000

250.000

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Uprava za veterinu

93.431.000

170.601.000

4.800.000

3.230.000

1.570.000

Sektor pravosuđa

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

5.904.000

93.480.000

1.200.000

1.140.000

60.000

 

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

4.920.000

77.900.000

5.500.000

4.790.000

710.000

 

Pravosudna akademija

6.199.000

46.494.000

2.100.000

1.890.000

210.000

 

Visoki savet sudstva

7.380.000

116.850.000

2.000.000

1.900.000

100.000

Reforma javne uprave

Ministarstvo finansija

 

 

2.000.000

1.900.000

100.000

Prevencija i borba protiv korupcije

Ministarstvo pravde

11.808.000

88.560.000

4.000.000

3.600.000

400.000

 

Agencija za borbu protiv korupcije

7.380.000

116.850.000

2.000.000

1.900.000

100.000

Životna sredina i klimatske promene

Ministarstvo rudarstva i energetike

12.989.000

97.416.000

2.200.000

1.980.000

220.000

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

33.951.000

266.908.000

5.200.000

4.700.000

500.000

 

Republička direkcija za vode

 

 

7.203.466

5.970.000

616.733

Sektor saobraćaja

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

6.458.000

102.244.000

1.750.000

1.662.500

87.500

 

Direkcija za vodne puteve

5.904.000

44.280.000

16.750.000

14.420.000

2.330.000

Sektor unutrašnjih poslova

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

11.365.000

85.239.000

3.850.000

3.465.000

385.000

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

20.369.000

96.186.000

3.800.000

3.380.000

420.000

 

Komesarijat za izbeglice i migracije

3.690.000

58.425.000

1.000.000

950.000

50.000

Društveni razvoj

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

1.500.000

1.350.000

150.000

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

42.804.000

321.030.000

7.700.000

6.930.000

770.000

Razvoj privatnog sektora

Ministarstvo privrede

8.434.000

63.257.000

8.500.000

7.650.000

850.000

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

49.206.000

98.391.000

4.400.000

2.400.000

1.000.000

IPA 2013 decentralizovano ukupno

 

 

355.807.000

2.133.532.000

107.753.466

93.365.000

12.771.733

IPA prekogranična saradnja

Jadranski program prekogranične saradnje 2007 - 2013 - HERA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

65.417.000

7.872.000

506.700

89.420

596.120

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

Kancelarija za evropske integracije

 

16.104.000

207.049

36.538

243.587

Jadranski program prekogranične saradnje - "ALTERENERGY"

Ministarstvo rudarstva i energetike

2.000.000

5.880.000

274.176

48.384

322.560

Jadranski program prekogranične saradnje - HOLISTIK

Ministarstvo unutrašnjih poslova

36.931.000

 

447.089

67.063

447.089

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija

Kancelarija za evropske integracije

11.614.000

21.144.000

535.045

94.420

629.465

Jugoistočna Evropa JIE 2013-"ORIENTGATE - Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje"

Republički hidrometeorološki zavod

 

1.625.000

263.500

46.500

310.000

Prekogranična saradnja Rumunija - Srbija 2013 - "Poboljšanje sposobnosti Rumunije i Srbije pri reagovanju u vanrednim situacijama"

Ministarstvo unutrašnjih poslova

37.482.000

 

1.615.885

118.900

1.734.785

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

Kancelarija za evropske integracije

 

16.080.000

464.286

81.933

546.219

Jugoistočna Evropa JIE 2013 -"SEERISK - Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama - procena rizika i spremnosti u Dunavskom makro-regionu"

Republički hidrometeorološki zavod

 

625.000

119.000

21.000

140.000

Prekogranična saradnja Rumunija - Srbija 2013 - "Jačanje zajedničkog upravljanja u vanrednim situacijama u pograničnoj oblasti Rumunija - Republika Srbija"

Ministarstvo unutrašnjih poslova

70.412.000

 

1.953.877

134.710

2.088.587

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija

Kancelarija za evropske integracije

 

12.984.000

244.951

43.227

288.178

Prekogranična saradnja Rumunija - Srbija 2013 - "Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u Karansebeš - Južno Banatskom okrugu"

Ministarstvo unutrašnjih poslova

71.816.000

 

244.951

43.227

288.178

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

Kancelarija za evropske integracije

 

15.714.000

100.000

17.647

117.647

Prekogranična saradnja Bugarska - Srbija 2009 -"ForensicBulSer2011 - Jačanje forenzičkih kapaciteta u domenu organizovane prekogranične prevencije kriminala"

Ministarstvo unutrašnjih poslova

300.000

 

528.968

95.217

624.185

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora

Kancelarija za evropske integracije

 

8.760.000

60.000

10.588

70.588

Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

Kancelarija za evropske integracije

7.503.000

13.008.000

172.797

30.494

203.291

Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Kancelarija za evropske integracije

2.435.000

8.106.000

56.032

9.888

65.920

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji"

Ministarstvo unutrašnjih poslova

6.336.000

 

500.000

44.117

58.235

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji"

Uprava za šume

6.512.000

 

44.117

58.235

Program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija "UXO" - "Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama"

Centar za razminiranje

0

 

0

0

0

Ministarstvo unutrašnjih poslova

22.871.000

 

900.000

158.823

1.058.823

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

341.629.000

127.902.000

9.194.306

1.236.213

9.891.692

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

Ministarstvo kulture i informisanja

20.000.000

2.000

0

0

0

Uprava carina

12.900.000

 

0

0

0

Poreska uprava

9.000.000

7.000.000

0

0

0

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1.404.000.000

1.000

0

0

0

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

6.752.000

5.280.000

0

0

0

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

25.000.000

 

0

0

0

Osnovno obrazovanje

26.730.000

 

0

0

0

IPA članarine ukupno

 

 

1.504.382.000

12.283.000

0

0

0

ukupno

 

 

3.103.027.000

2.279.551.000

293.394.772

237.828.213

50.403.425

*u koloni procenjena sredstva EU u 2015. godini u slučaju centralizovanog upravljanja prve komponente IPA projekata najveći deo plaćanja iz EU sredstava je izvršen u prethodnim godinama, dok za predstavljene projekte u tabeli sufinansiranje iz nacionalnih sredstava delimično kasni.

Kod sledećih projekata odobrenih u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije - podrška tranziciji i izgradnja institucija - centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, u 2015. godini predviđena je realizacija finansijske pomoći Evropske unije, ali ne postoji obaveza obezbeđivanja budžetskih sredstava Republike Srbije za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije ili je ova obaveza izvršena:

IPA 2011

Projekat

Korisnik projekta u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU
u mil. EUR
za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

1. Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda

Elektroprivreda Srbije

15,00

1,89

226.800.000

2. Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

5,913

1

120.000.000

UKUPNO IPA 2011

 

20,913

2,89

346.800.000

 

IPA 2012

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU
u mil. EUR
za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Projekat: Podrška vladavini prava u Republici Srbiji

Ministarstvo pravde/ Ministarstvo unutrašnjih poslova

13,4

1,44

172.800.000

Sektorski program: Podrška reformi državne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave/
Korisnici grant šema (jedinice lokalne samouprave i sl.)

7,75

0,63

75.600.000

Projekat: Jačanje statističkog sistema u Srbiji kroz unapređenje metodologija, standarda i primenu dobrih praksi

Republički zavod za statistiku

4,8

2,12

254.400.000

Projekat: Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

Ministarstvo privrede/
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija/
Korisnici grant šema - mala i srednja preduzeća

6,181

1,488

178.560.000

Projekat: Jačanje procesa evropskih integracija i podrška za upravljanje IPA nakon 2013; Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - JASPERS) kao zaseban projekat

Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija/
Drugi korisnici

11,84

2,135

256.200.000

Projekat: Jačanje sloboda medija

Ministarstvo kulture i informisanja/
Korisnici grant šema (medijske i profesionalne novinarske organizacije)

3,00

0,54

64.800.000

Podrška obnovi područja pogođenih poplavama u Republici Srbiji

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja

30

15

1.800.000.000

UKUPNO IPA 2012

 

76,971

23,353

2.802.360.000

 

IPA 2013

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU
u mil. EUR
za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Sektorski program: Razvoj privatnog sektora za operaciju 3.1.2.: ugovor o doprinosu sa Svetskom bankom

Za operaciju 3.1.2. - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Za operaciju 3.1.2:

2,5

2,5

300.000.000

Projekat: Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - JASPERS)

Kancelarija za evropske integracije i nadležne nacionalne institucije korisnice JASPERS

1,5

1,5

180.000.000

UKUPNO IPA 2013

 

4

4

480.000.000

UKUPNO ZA IPA 2011, 2012, 2013.

 

101,884

30,243

3.629.160.000

Nacionalni IPA koordinator će dostavljati Narodnoj skupštini jednom godišnje izveštaj o sprovođenju Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organa

Program

Projekat

Naziv projekta

2015

2016

2017

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1401

5001

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5002

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

20.000.000

20.000.000

20.000.000

5003

Video nadzor u saobraćaju - Faza I

388.000.000

40.000.000

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

438.000.000

90.000.000

50.000.000

15.1

BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1401

5004

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

250.000.000

700.000.000

800.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

688.000.000

790.000.000

850.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

4.500.000.000

4.500.000.000

4.941.535.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

23.000.000

9.000.000

 

5002

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

9.000.000

2.500.000

 

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

3.000.000

8.400.000

 

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

17.000.000

18.000.000

40.000.000

5005

Rekonstrukcija sistema gašenja požara i sistem sale u zgradi ERC-a

3.500.000

 

 

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

4.000.000

51.000.000

 

5007

Rekonstrukcija GP Strezimirovci

 

7.000.000

2.000.000

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

2.500.000

91.500.000

 

UPRAVA CARINA

62.000.000

187.400.000

42.000.000

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

930.011.000

555.000.000

510.000.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5001

Jačanje bezbednosnih kapaciteta u transportu novca

27.000.000

 

 

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

184.500.000

193.000.000

230.782.000

5004

Projekat gasifikacije, toplifikacije i elektrifikacije unutrašnjih jedinica

1.651.000

 

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

70.000.000

65.000.000

32.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

283.151.000

258.000.000

262.782.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

5.775.162.000

5.500.400.000

5.756.317.000

18

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1701

5001

Izgradnja hangara na aerodromu Batajnica

200.000.000

47.499.000

 

5002

Gasifikacija kompleksa u TRZ "Čačak"

103.000.000

100.000.000

33.988.000

1702

5004

Modernizacija aviona G-4 u G-4MD

23.800.000

23.800.000

24.000.000

MINISTARSTVO ODBRANE

326.800.000

171.299.000

57.988.000

18.1

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

1701

5003

Nastavak izgradnje stambenih objekata na lokaciji II MZ Bežanijska Kosa u Beogradu

446.909.000

540.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

773.709.000

711.299.000

57.988.000

20

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

820.790.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO PRIVREDE

820.790.000

 

 

21

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

240.000.000

100.000.000

7.000.000

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

200.000.000

460.000.000

 

5006

Koridor XI - izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91

980.000.000

 

 

5007

Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

932.000.000

500.000.000

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad - Ruma

100.000.000

150.000.000

 

5009

Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar

388.800.000

 

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

194.400.000

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

142.560.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br. 5 Beograd - Šid - državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

38.880.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd - Sremčica u Železniku

29.160.000

 

 

5014

Izgradnja autoputa E-763 po koncesionom metodu, deonica Beograd - Požega

10.000.000

50.000.000

50.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.255.800.000

1.260.000.000

57.000.000

22

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5001

Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

60.000.000

60.000.000

 

5002

Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

25.000.000

 

 

5003

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

80.000.000

20.000.000

 

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

 

25.000.000

 

5005

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

15.000.000

110.000.000

 

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

330.000.000

60.000.000

 

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

 

100.000.000

350.000.000

5008

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

250.000.000

250.000.000

350.000.000

5009

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

5.000.000

120.000.000

 

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

100.000.000

100.000.000

100.000.000

5011

Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

10.000.000

70.000.000

130.000.000

5012

Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija ili izgradnja potpuno novog objekta)

10.000.000

35.000.000

 

5013

Rešavanje smeštajnih problema Javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

100.000.000

40.000.000

 

MINISTARSTVO PRAVDE

985.000.000

990.000.000

930.000.000

22.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1602

5011

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

27.000.000

15.000.000

15.000.000

5012

Izgradnja novog objekta za smeštaj lica lišenih slobode

 

 

5.000.000

5013

Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija "C" paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš

30.000.000

101.000.000

101.500.000

5014

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

36.720.000

36.720.000

36.720.000

5015

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

250.000.000

202.400.000

322.000.000

5016

Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

51.720.000

51.000.000

36.720.000

5017

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

3.000.000

95.600.000

136.000.000

5018

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

 

10.500.000

 

5019

Okružni zatvor Užice - rekonstrukcija krova

13.500.000

 

 

5020

Kazneno-popravni zavod Ćuprija - izgradnja novih objekata za smeštaj lica lišenih slobode

10.000.000

 

 

5021

Zatvaranje i rekultivacija smetlišta u Kazneno-popravnom zavodu Zabela

10.500.000

 

 

5022

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

50.000.000

20.000.000

20.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

482.440.000

532.220.000

672.940.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

1.467.440.000

1.522.220.000

1.602.940.000

23

23.3

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

0104

5001

Agrometeorološke stanice

 

150.000.000

55.996.000

23.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

450.000.000

1.500.000.000

4.000.000.000

23.5

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

450.000.000

200.000.000

200.000.000

5003

Brana sa akumulacijom "ARILjE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5004

Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac - Svilajnac

16.000.000

 

 

5005

Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac - Svilajnac

4.800.000

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

670.800.000

400.000.000

400.000.000

23.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0107

5001

Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka

316.138.000

306.066.000

 

23.11

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

0102

5001

Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

182.000.000

150.000.000

80.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.618.938.000

2.506.066.000

4.535.996.000

27

27.1

USTANOVE KULTURE

1202

5001

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

975.806.000

 

 

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

640.442.000

263.713.000

 

UKUPNO USTANOVE KULTURE

1.616.248.000

263.713.000

 

29

29.1

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

1301

5002

Izgradnja atletske dvorane u Beogradu

198.000.000

162.000.000

 

UKUPNO BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

198.000.000

162.000.000

 

30

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1507

5001

Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim centrima

1.196.337.000

880.337.000

819.372.000

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.196.337.000

880.337.000

819.372.000

31

 

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno - informativne agencije

105.200.000

64.800.000

 

UKUPNO BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

105.200.000

64.800.000

 

50

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5001

Nabavka softverskih licenci

1.358.620.000

360.000.000

360.000.000

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.358.620.000

360.000.000

360.000.000

UKUPNO

18.874.244.000

14.020.835.000

14.039.613.000

Član 6

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II POSEBAN DEO

Član 7

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.630.958.092.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

1.781.786.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.781.786.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

611.428.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 1.0

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

611.428.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101

 

 

 

Politički sistem

611.428.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

611.428.000

 

 

 

 

0001

 

Vršenje poslaničke funkcije

611.428.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

275.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

49.226.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

 

 

 

 

 

417

Poslanički dodatak

130.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

100.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

150.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

100.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE

1.170.358.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 1.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.170.358.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101

 

 

 

Politički sistem

1.170.358.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

1.170.358.000

 

 

 

 

0002

 

Podrška radu Republičke izborne komisije 

26.047.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

22.645.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.600.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

100.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Stručna i administrativno - tehnička podrška radu poslanika

1.144.311.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411.752.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

73.706.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

18.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.000.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

179.300.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

16.200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

127.600.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

77.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

69.750.000

 

 

 

 

 

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

20.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

37.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK REPUBLIKE

215.545.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

215.545.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101

 

 

 

Politički sistem

215.545.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

215.545.000

 

 

 

 

0004

 

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

215.545.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

110.000.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.690.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

350.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

430.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

5.300.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.700.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

38.520.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

31.702.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.550.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

VLADA

7.154.950.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

6.681.859.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

138.230.000

 

 

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

14.949.000

 

 

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

412.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

307.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

20.804.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

20.804.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

20.804.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

20.804.000

 

 

 

 

0001

 

Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

20.804.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.464.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.157.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

30.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

30.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

250.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.700.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.850.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

220.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

21.260.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

21.260.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

21.260.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

21.260.000

 

 

 

 

0002

 

Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

21.260.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.701.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.000.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

100.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

75.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

360.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.502.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

450.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

23.731.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

23.731.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

23.731.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

23.731.000

 

 

 

 

0003

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

23.731.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.300.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.400.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

78.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

380.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

420.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

356.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

6.390.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

255.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

19.830.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.4

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.830.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

19.830.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

19.830.000

 

 

 

 

0005

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

19.830.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.301.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.307.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

300.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

450.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.500.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.000.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

500.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

19.987.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.987.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

19.987.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

19.987.000

 

 

 

 

0004

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

19.987.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.088.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.089.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

430.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

320.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

987.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

448.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

 

 

 

 

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

23.483.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

23.483.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

23.483.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

23.483.000

 

 

 

 

0006

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

23.483.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.350.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.350.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

85.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

55.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

680.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

7.361.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

400.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

 

 

 

 

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA VANREDNE SITUACIJE

24.837.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.7

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

24.837.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

24.837.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

24.837.000

 

 

 

 

0007

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

24.837.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.520.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.062.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

301.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.900.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.254.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

800.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

 

 

 

 

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

261.606.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.8

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

261.606.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

261.606.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

261.606.000

 

 

 

 

0008

 

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

261.606.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

138.200.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

24.800.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

600.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.275.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

4.500.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

11.401.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

34.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

39.650.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

680.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

 

 

 

 

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA

39.980.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.9

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

39.980.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102

 

 

 

Podrška radu Vlade

39.980.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

39.980.000

 

 

 

 

0009

 

Medijsko praćenje rada Vlade u okviru pres službe

37.765.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

24.863.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.450.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

100.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

398.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

716.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

240.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.006.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

4.252.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

50.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

90.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

600.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

650.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

 

Medijsko praćenje rada Vlade u okviru internet odeljenja

2.215.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.215.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

 

 

 

 

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

551.249.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.10

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

316.168.000

 

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

111.900.000

 

 

 

 

 

15

Neutrošena sredstva iz donacija iz ranijih godina

180.000

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

123.001.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0601

 

 

 

Podrška pristupanju Srbije EU

196.792.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

196.792.000

 

 

 

 

0001

 

Koordinacija procesa evropskih integracija

61.535.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.736.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.115.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.602.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

45.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.438.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

7.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

13.731.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

68.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Stručna i administrativna podrška radu Pregovaračkog tima

24.338.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.200.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

215.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

40.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.065.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

6.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

13.318.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

270.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Informisanje javnosti o procesu evropskih integracija

19.049.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.850.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.047.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

177.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

85.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

14.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.020.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

7.088.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

68.000

 

 

 

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Unapređenje administrativnih kapaciteta Republike Srbije u oblasti evropskih integracija

8.354.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.341.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

777.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

159.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

45.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

122.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

400.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.310.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

38.777.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.987.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.967.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

393.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

45.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

13.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

650.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

24.422.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

 

Administracija i upravljanje

44.739.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.009.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.403.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

584.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.313.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

650.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

10.531.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

550.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.043.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

2.306.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

650.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0602

 

 

 

Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

354.457.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

354.457.000

 

 

 

 

0001

 

Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći

31.134.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.652.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.850.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

991.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

45.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.836.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.300.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.688.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

68.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

104.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

11.725.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.238.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.475.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

335.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

45.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

17.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

400.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.015.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Komunikacija, koordinacija i jačanje kapaciteta u vezi sa korišćenjem EU sredstava i razvojne pomoći

3.701.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

182.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

10.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.509.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

 

Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

30.475.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.002.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.222.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

700.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

678.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

60.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

141.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

1.550.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.492.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

550.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0005

 

Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI

4.785.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.510.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

628.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

137.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

10.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

139.185.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

72.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

137.760.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.353.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

 

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

16.104.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

16.104.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4003

 

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija

32.758.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

32.758.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

16.080.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

16.080.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4005

 

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija

12.984.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

12.984.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

15.714.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

15.714.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4007

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora

8.760.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

8.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4008

 

Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

20.511.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

20.511.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4009

 

Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

10.541.000

 

 

 

 

 

465

Ostale dotacije i transferi

10.541.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

 

 

 

 

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

20.204.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.11

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

20.204.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1601

 

 

 

Borba protiv korupcije

20.204.000

 

 

 

360

 

 

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

20.204.000

 

 

 

 

0001

 

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

20.204.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

270.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

18.934.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

 

 

 

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

87.181.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.12

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

87.181.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

87.181.000

 

 

 

110

 

 

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

87.181.000

 

 

 

 

0001

 

Razvoj ljudskih resursa

13.462.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.586.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.356.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

650.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

370.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

52.942.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.205.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.439.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

750.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

810.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

65.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

27.100.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.573.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0003

 

Administracija i upravljanje

20.777.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.346.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.210.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

200.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

350.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

420.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

55.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

750.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

2.526.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

470.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Sledeći >>>

Izvor: Redakcija pravne baze Paragraf Lex