Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


• KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 98/2013: • Rezident može držati devize na računu kod banke u inostranstvu za plaćanje troškova lečenja u inostranstvu, kao i troškova boravka koji su povezani s tim lečenjem

• KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DINARIMA - "Sl. glasnik RS", br. 98/2013 • Nije propisan uslov da određeni procenat odobrenih kreditnih sredstava mora poticati iz primarne prodaje dinarskih dužničkih hartija od vrednosti

• SVRSTAVANJE PREMA CARINSKOJ TARIFI PREHRAMBENIH PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU IMAJU ZEOLIT

• USLOVI ZA STICANJE STATUSA ROBE SA DOMAĆIM NEPREFERENCIJALNIM POREKLOM ZA POTREBE JAVNE NABAVKE

Izvor: Paragraf Lex