Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA OD STRANE PORESKE UPRAVE LOKALNOJ SAMOUPRAVI RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 6
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE AKO NI U ZONI NI U GRANIČNIM ZONAMA NIJE BILO PROMETA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 6
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NEMOGUĆNOST VRŠENJA PREGLEDA I ISPITIVANJA LIFTOVA U STAMBENIM ZGRADAMA NA OSNOVU LICENCE KOJU IZDAJE MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE- Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline: član 3 tačka 4)
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NEPOSTOJANJE OBAVEZE UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ZA DELATNOST PROIZVODNJE STOLICA I SEDIŠTA - Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu: član 2
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE ŽELEZNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA BOGOJEVO ZA UVOZ MINERALNOG ĐUBRIVA U PERIODU OD 5.11.2013. DO 25.12.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 67
  • Uprava carina: TRANZITNI SAOBRAĆAJ SA ESTONIJOM - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 42
Izvor: Paragraf Lex