Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Kragujevcu: DOSTAVLJANJE REŠENJA O PONAVLJANJU POSTUPKA PUNOMOĆNIKU STRANKE KOJI NEMA OVLAŠĆENJE ZA PRIJEM SUDSKIH ODLUKA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IRELEVANTNOST MESTA GDE SE U VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UGORŽAVANJE SIGURNOSTI NALAZI UČINILAC - Krivični zakonik: član 138 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NIŠTAVOST SUDSKOG PORAVNANJA SASTAVLJENOG PROTIVNO IMPERATIVNOJ ZAKONSKOJ FORMI - Zakon o parničnom postupku: član 323
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: STICANJE SVOJSTVA NOVOG KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA PRIKLJUČENJEM NA VODOVODNU MREŽU PO OSNOVU UGOVORA O KUPOPRODAJI - Zakon o komunalnim delatnostima: član 3 tačka 1), član 13 i član 19 stav 1 tač. 1) i 2)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: VRAĆANJE ZEMLJIŠTA VLASNICIMA NAKON PONIŠTAJA REŠENJA O EKSPROPRIJACIJI KADA JE PRIČINJENA ŠTETA VEĆA OD VREDNOSTI ZEMLJIŠTA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 15, 210 i 211
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ZASTUPANJE TUŽENOG I IZJAVLJIVANJE ŽALBE BEZ VALJANOG PUNOMOĆJA I NAKNADNOG ODOBRENJA PREDUZETIH RADNJI - Zakon o parničnom postupku: član 92 stav 2 i član 361 stav 2 tačka 9)
 • Upravni sud: NEMOGUĆNOST PONAVLJANJA UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA ZBOG POSTOJANJA RAZLIČITE ODLUKE SUDA DONETE U DRUGOM UPRAVNOM SPORU - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tač. 1) i 5) i član 60
 • Upravni sud: NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PLAĆENOG PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA ZA DETE KOJE U VREME ZAKLJUČENJA I OVERE UGOVORA O KUPOPRODAJI NIJE BILO ROĐENO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a stav 1
 • Upravni sud: NEZAKONITOST REŠENJA O OBUSTAVI ISPLATE PENZIJE ZBOG NEPOSTUPANJA PO NALOGU KOJI NIJE DOSTAVLJEN NA PROPISAN NAČIN - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 123
 • Upravni sud: PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE LICIMA KOJA SU PRE OSTVARIVANJA OVOG PRAVA BILA U RADNOM ODNOSU OD TRI DO ŠEST MESECI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 90 stav 2
 • Upravni sud: ZAKONSKI OSNOV ZA PONIŠTAJ KONAČNOG REŠENJA PO OSNOVU SLUŽBENOG NADZORA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 253 stav 1
Izvor: Paragraf Lex