Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU DRUGOG AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2013)
 • ODLUKA O DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2010, 21/2012 i 40/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 37/2013 i 40/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNO-STAMBENOG PREDUZEĆA ZAJEČAR, ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 29/2013 i 39/2013)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA POPIS NEPOKRETNE IMOVINE U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA I FORMIRANJU TIMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐULIĆI" U ZAJEČARU I VISINE UČEŠĆA RODITELJA U CENI USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 15/2013 - prečišćen tekst i 32/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ''SPORTSKI OBJEKTI'' ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2010, 1/2011 i 32/2013)
 • ODLUKA O PARKIRANJU VOZILA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 6/2009, 17/2009, 1/2010, 2/2010 - ispr., 14/2010 - dr. odluka, 1/2011, 5/2011, 19/2011 i 32/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2013)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN INSTALISANE TOPLOTNE SNAGE I ISPORUČENE KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2013)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU KOMERCIJALNOG POPUSTA OD 10% ZA KUPLJENI KOMPLET OD DESET POJEDINAČNIH KARATA ZA PREVOZ U ZONI 1, SVIM KORISNICIMA USLUGA JKP ZA PREVOZ PUTNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA KARATA ZA PREVOZ U ZONI 1 ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2013 i 15/2013)
Izvor: Paragraf Lex