Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: PREDLOG REšENJA ZA PROBLEME U NAPLATI RAčUNA KOMUNALNIH PREDUZEćA


Privredna komora Srbije obratila se Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija sa inicijativom da se nađe rešenje koje ne bi sprečavalo komunalna preduzeća da samostalno uručuju račune korisnicima svojih usluga.

Polazeći od činjenice da se komunalna preduzeća u svom poslovanju suočavaju sa izuzetno niskim stepenom naplate svojih potraživanja, građanima je omogućeno da plaćanje komunalnih usluga izvrše bilo direktno na blagajni preduzeća, bilo preko banke ili pošte, preko platnih kartica ili preko porto blagajne prilikom uručenja računa od strane ovlašćenog inkasanta.

Nalazima inspekcije posle kontrole izvršene u jednom broju komunalnih preduzeća, osporena je takva mogućnost sa argumentacijom koja se oslanja na Zakon o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 30/2010), zato što ti računi u smislu ovog Zakona imaju karakter poštanske pošiljke i kao takvi moraju se uručivati samo preko pošte.

"Mogućnost da komunalna preduzeća sama uručuju račune je izuzetno važna za komunalna preduzeća, jer ona prilikom uručivanja računa istovremeno ažuriraju i kontrolišu podatke o korisnicima usluga, smanjujući na taj način broj nepotrebnih reklamacija, a korisnici usluga tom prilikom mogu dati inkasantima svoje primedbe vezane za kvalitet, kvantitet, način pružanja usluge (očivatanje vodomera, raspored i stanje sudova za odlaganje smeća...)", kaže se u inicijativi za predlog izmena i dopuna Zakona koji je upućen Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija iz Privredne komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.10.2013.