Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI DECE I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA: VEćA SIGURNOST U POSTUPCIMA MEđUNARODNOG USVOJENJA


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić izjavio je da će potvrđivanjem Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja biti povećana sigurnost u tim postupcima.

Krkobabić je, obrazlažući pred poslanicima Skupštine Srbije značaj potvrđivanja te konvencije, podsetio na to da je od 2006. do 2012. godine godišnje bilo 11 međunarodnih usvojenja.

On je istakao da bi potvrđivanje ovog dokumenta omogućilo većem broju dece bez roditeljskog staranja, koja ne mogu da budu usvojena u zemlji, da ostvare pravo na život i razvoj u drugoj državi.

Potpredsednik Vlade je, obrazlažući pred poslanicima razloge za potvrđivanje te konvencije, kao i Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, rekao da je konvencija u skladu sa Ustavom Srbije i da će njenim potvrđivanjem biti povećana sigurnost u postupcima međunarodnog usvojenja.

Potvrđivanjem ovog dokumenta, kako je objasnio, ustanovljavaju se mere sigurnosti kojima bi se sprečila otmica, prodaja, iskorišćavanje dece, kao i pritisak na biološke roditelje.

Krkobabić je naveo da konvencija obavezuje zemlje u kojima je dete usvojeno na to da preduzmu mere nakon usvajanja, a posle procene centralnog organa te države.

Takođe, kako je dodao, ukoliko je ugroženo pravo i sugurnost deteta ono može biti oduzeto od usvojitelja i dato na starateljsvo, dato drugoj porodici na usvajanje, ili vraćeno u zemlju, ukoliko je to u njegovom najboljem interesu.

Prema njegovim rečima, konvencija već ima veliki broj ratifikacija u evropskim državama, ali i u Kini, SAD i Rusiji, zbog čega je značajno da to učini i parlament naše zemlje jer bi se Srbija na taj način uključila u porodicu država koje tesno sarađuju u međunarodnom usvajanju.

Potpredsednik Vlade je istakao da je potvrđivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici takođe značajno, s obzirom na to da je nasilje nad ženama i nasilje u porodici društveni problem i u Srbiji.

On je saopštio da je, prema podacima centara za socijalni rad, u 2012. godini registrovano 9.325 žrtava, od čega se 95 odsto nasilja dogodilo u porodici, i dodao da ti centri imaju registrovanih 6.000 počinilaca, kao i da raspolažu podatkom da je 70 odsto nasilja učinjeno prema deci muškog pola.

U svetlu približavanja Srbije EU treba istaći da je Evropski parlament krajem februara ove godine usvojio tu rezoluciju i uputio poziv svim članicama EU da obave ratifikaciju, ukazao je Krkobabić.

On je pozvao poslanike da potvrde i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti.

Krkobabić je, kada je reč o sporazumu sa Kanadom, objasnio da su u pitanju standardna rešenja i principi o jednakom tretmanu državljana u oblasti penzijskog osiguranja.

Prema njegovim rečima, ratifikacijom tog sporazuma bila bi omogućena neposredna isplata stečenih davanja u zemlji u kojoj osiguranik ima prebivalište, sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe zemlje, i uspostavljen princip osiguranja koji omogućava da teret davanja snosi država čiji je osiguranik državljanin.

Značajni efekti mogu se očekivati u oblasti penzionog i invalidskog osiguranja, u slučaju povreda na radu i profesionalnih povreda. Ovaj sporazum pruža građanima koji su radili u inostranstvu mogućnost da lakše ostvare prava i da ih koriste u Srbiji, istakao je Krkobabić.

On je napomenuo da je sporazum sa Luksemburgom identičan kao i sporazum sa Kanadom, i naveo da taj dokument dodatno reguliše zdravstvenu zaštitu građana Srbije koji rade u toj zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 17.10.2013.