Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MOGUĆNOST NARUČIVANJA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA PREKO WEB SAJTA KOMPANIJE PARAGRAF: ELEKTRONSKI SERTIFIKAT KAO USLOV ISPLATE ZARADA OD 1. JANUARA 2014. GODINE I POSLOVANJA PREMA PRAVILNIKU O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU


Poreska prijava za poreze po odbitku u kojoj će se iskazivati podaci o zaradama, naknadama zarada i ostalim primanjima na koje se plaća porez po odbitku, kao i podaci o obračunatom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ta primanja, od 1. januara 2014. godine podnosiće se isključivo elektronskim putem na novom obrascu PPP-PD, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)(ONLINE). Ovu poresku prijavu moći ćete da podnesete samo ako posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat.

Jedan od četiri izdavača kvalifikovanog elektronskog sertifikata je Privredna komora Srbije, a kvalifikovani elektronski sertifikat možete poručiti i preko sajta kompanije Paragraf https://www.paragraf.rs/kvalifikovani-elektronski-sertifikat.html (ONLINE)

Ukoliko aplicirate za kvalifikovani elektronski sertifikat i pribavite ga preko ove stranice, od kompanije Paragraf ćete dobiti ulaznicu za stručno savetovanje ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU, ili neko drugo savetovanje.

Ulaznica će biti poslata poštom na adresu pravnog subjekta, po realizaciji zahteva (zahtev je realizovan kada je plaćen i kada je kartica izdata). Dobija se jedna ulaznica po jednom pravnom subjektu koji reallizuje zahtev.

Prijava preko Paragrafa podrazumeva da u Zahtevu za izdavanje elektronskog sertifikata u gornjem desnom uglu postoji oznaka 1, ili da se broj predračuna završava sa /1.

Izvor: Redakcija, 17.10.2013.