Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraFOND ZA RAZVOJ PREDSTAVIO KREDITNE LINIJE I USLOVE ZA DOBIJANJE


Tanjug

Fond za razvoj Republike Srbije predstavio svoje kreditne linije i uslove za njihovo dobijanje.

Na skupu u Privrednoj komori Beograda predstavljeni kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede, krediti za trajna obrtna sredstva, investicioni krediti, start-ap krediti i krediti i garancije za finansiranje preduzetnika.

Prioritet u korišćenju sredstava imaće projekti koji imaju za cilj otvaranje novih radnih mesta, programi koji podstiču proizvodnju za izvoz, investicioni programi u industriji, prerađivački kapaciteti u poljoprivredi, programi primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade za domaće i inostrano tržište.

Među prioritete spadaju i programi koji obezbeđuju primenu inovacionih tehnologija, oni koji obezbeđuju veću energetsku efikasnost, kao i programi malih preduzetnika, zanatskih radnji i ženskog preduzetništva.

Izvor: Tanjug