Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: ZAšTITA KONKURENCIJE U POSLOVNIM UDRUżENJIMA


Informisanje poslovnih udruženja u Srbiji o pravilima zaštite konkurencije, posebno u oblasti restriktivnih sporazuma, koje preduzeća mogu sklapati pod krovom poslovnih udruženja, ima veliki značaj kao preventiva da ne dođe do grešaka, rekla je potpredsednica PKS Vidosava Džagić.

Nekad nedozvoljenim dogovaranjem narušavamo pravila zaštite konkurencije, pa je neophodno ukazivati šta je zabranjeno u zastupanju i zaštiti interesa privrede, poslu u kojem smo partneri, dodala je Džagić.

Član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije prof. dr Sanja Danković Stepanović ukazala je na različite oblike povrede konkurencije. U Srbiji, pravima konkurencije bavi se Komisija za zaštitu konkurencije, čiji je osnovni zadatak preventivno delovanje, ali u slučaju povrede prava konkurencije, izriče i mere i sankcije.

Postoji nekoliko oblika kršenja zaštite prava konkurencije - dogovor konkurenata na tržištu, odnosno, potpisivanjem takozvanih restriktivnih sporazuma, zloupotreba dominantnog položaja i kontrola koncentracije, navela je Stepanović, podsećajući na zakonsku regulativu u ovoj oblasti - Zakon o zaštiti konkurencije i Uputstvo o primeni pravila o zaštiti konkurencije za udruženja (ONLINE).

Stepanović je ukazala na problem otkrivanja restriktivnih sporazuma, jer se najčešće postižu u usmenoj formi, ali i na oblike ponašanja, koji se smatraju kršenjem prava konkurencije, kao što je cenovno usklađivanje dva ili više subjekata, iako možda i nije bilo nikakvog dogovora.

Vođa projekta i međunarodni ekspert u oblasti zaštite prava konkurencije Andrej Plahutnik ukazao je na konkretne probleme i situacije, koji se smatraju povredom prava konkurencije. Ograničavanje konkurencije putem tajnih dogovora, naročito o cenama i podeli tržišta, česta su prekoračenja u gotovo svim privrednim sistemima.

Međutim, nisu svi sporazumi koji na prvi pogled mogu ograničavati konkurenciju, zabranjeni. Ugovori kod kojih su pozitivni efekti veći od negativnih, mogu pod određenim uslovima biti dozvoljeni.

Seminar su organizovali Privredna komora Srbije i projekat "Unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije", koji finansira Evropska unija.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.9.2013.