Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

USVOJEN NACRT STRATEGIJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U PERIODU OD 2013. DO 2017. GODINE


Savet za bezbednost i zdravlje na radu, kojim je predsedavala predsednik Saveta mr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, usvojio je nacrt Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u RS u periodu od 2013. do 2017. godine.

Dnevni red sednice Saveta za bezbednost i zdravlje na radu:

1.Izveštaj o realizaciji Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine;

2.Nacrt strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine;

3.Razno.

Direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Vera Božić - Trefalt prezentovala je Izveštaj o realizaciji Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine i Nacrt strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine.

Pojedinačni ciljevi u ostvarivanju Strategije su:

1) donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih opštih akata o bezbednosti i zdravlju na radu u cilju usaglašavanja sa propisima EU i MOR-a, kao i podsticanje socijalnih partnera da se pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pre svega regulišu kroz sistem kolektivnog pregovaranja;

2) dalje razvijanje i usvajanje mehanizama i procedura za sprovođenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (integrisana inspekcija rada);

3) utvrđivanje opcija za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, radi obezbeđivanja naknade štete;

4)podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu kod učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;

5) kontinuirana edukacija/obuka stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

6) uvođenje jedinstvenog registra povreda na radu;

7) unapređenje uloge službe medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu kroz praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih;

8) promocija kulture prevencije i primera dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na svim nivoima organizovanja poslodavaca, zaposlenih, obrazovnih ustanova i države (udruženja poslodavaca, sindikati, inspekcija rada, školstvo, fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, i dr.).

U diskusiji, u kojoj su učestvovali članovi Saveta, u tekst Nacrta strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine biće unete određene sugestije koje su date od strane članova Saveta.

Nacrt strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine je jednoglasno usvojen od strane članova Saveta.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, 17.9.2013.