Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR STRUČNOG UPUTSTVA ZA KATALOGIZACIJU U PUBLIKACIJI (CIP) - "Sl. glasnik RS", br. 86/2012

Izvor: Paragraf Lex