Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA IZMENE I DOPUNE UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM


Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 16. jula 2013. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o dozvoljenom postupanju sa robom.

Ovom uredbom omogućava se ostvarivanje prava na kupovinu robe na malo iz carinskog skladišta uz oslobođenje od plaćanja carine licima koja nemaju status diiplomate a na osnovu međunarodnih ugovora je predviđeno da su ta lica oslobođena od plaćanje carine prilikom uvoza robe.

Druga novine koju donosi ova uredba je usaglašavanje sa odredbama propisa Evropske unije, u delovima koji se odnose na preračunavanje strane valute i na detaljnije definisanje dana kada je dužnik obavešten o iznosu duga koji je utvrđen u postupku naknadne kontrole.

Ovom uredbom propisuje se i novi prilog - Prilog 42 kojim se propisuje obrazac Zahteva za povraćaj ili otpust uvoznih ili izvoznih dažbina.

Takođe, ovom uredbom ispravljaju se i tehničke greške u Uredbi o dozvoljenom carinskom postupanju sa robom.

Uredba će biti objavljena u prvom narednom broju "Sl. glasnika RS".

Izvor: Redakcija, 17.7.2013.