Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NUNS: PAŽLJIVO VODITI RAČUNA O TRANSPARENTNOSTI VLASNIŠTVA NAD EMITEROM KOJI ĆE FREKVENCIJU DOBITI NA KORIŠĆENJE


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) smatra da pri najavljenoj dodeli nacionalne frekvencije na kojoj je program emitovala TV Avala treba pažljivo voditi računa o transparentnosti vlasništva nad emiterom koji će tu frekvenciju dobiti na korišćenje. 

To znači da bi javnost trebalo da bude obaveštena ne samo o nazivu i sedištu te kompanije, nego i o stvarnim vlasnicima koji iza nje stoje. Transparentnost vlasništva je jedan od osnovnih zahteva Medijske strategije a NUNS i druga novinarska i medijska udruženja i asocijacije na tom zahtevu insistiraju jer praksa pokazuje da se često i ne zna ko zaista stoji iza pojedinih medijskih vlasnika registrovanih u inostranstvu. Ovom prilikom podsećamo da se dugo nije znalo ko je stvarni vlasnik značajnog udela u Večernjim novostima, a dosta nedoumica je bilo i sa vlasništvom nad TV Avala.

NUNS, inače, smatra da bi bilo bolje da je odlučeno da se frekvencija TV Avale iskoristi u procesu digitalizacije, ali se to, na žalost, nije dogodilo. Pošto je konkurs već raspisan a procedura u toku, njeno sprovođenje na način koji bi obezbedio potpunu transparentnost vlasništva bilo bi podsticajno za nastavak reformi srpske medijske scene, zasnovano na postulatima iz Medijske strategije.

Izvor: www.nuns.rs