Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

VISOKI SAVET SUDSTVA PREDLOŽIĆE NARODNOJ SKUPŠTINI RS DA ZA PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA IZABERE SUDIJU DRAGOMIRA MILOJEVIĆA


PREMA ZAKONU, PREDSEDNIKA VKS, NA PREDLOG VSS, PO PRIBAVLJENOM MIŠLJENJU OPŠTE SEDNICE VKS I NADLEŽNOG ODBORA NARODNE SKUPSTINE, BIRA NARODNA SKUPSTINA. PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA BIRA SE NA PERIOD OD PET GODINA I NE MOZE PONOVO BITI BIRAN.

Visoki savet sudstva (VSS) predložiće Narodnoj skupštini Srbije da za predsednika Vrhovnog kasacionog suda (VKS) izabere sudiju Dragomira Milojevića, rekao je Tanjugu Milojević.

Milojević je bio i jedini kandidat na konkursu za izbor, a on je aktuelni vršilac funkcije VKS od februara ove godine i u skladu sa tom dužnošću i vf predsednika VSS.

Milojević je za vf predsednika VKS izabran u februaru ove godine na opštoj sednici tog suda, pošto mu je u oktobru 2012. mu je odlukom Ustavnog suda vraćena sudijska funkcija, bez koje je ostao tokom reizbora krajem 2009.

Nakon razgovora sa kandidatima Komisija VSS utvrdila je da će Narodnoj skupštini predložiti za izbor za predsednika Apelacionog suda u Beogradu aktuelni vf tog suda Duška Milenkovića,

Za predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu predložena je vf tog suda Dubravka Damjanović, a za predsednika Apelacionog suda u Nišu vf predsednika tog suda Dragan Jocić.

Za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu nije niko konkurisao, pa je izostao i predlog VSS-a.

Za predsednika Upravnog suda predložena je sudija Jelena Ivanović, za predsednika Privrednog apelacionog suda - aktuelni vf Miroslav Nikolić, a za predsednika Višeg prekrsajnog suda Zoran Pašalić, takođe vf predsednika tog suda.

Srbija inače od reizbora 2009. godine nema predsednike sudova već samo vršioce funkcije, pošto stari saziv VSS nije obavio taj zadatak koji je prema zakonu bio dužan da obavi u prva tri meseca 2010. godine.

Izvor: Tanjug