Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Stotine diplomiranih studenata generacije 2006/2007. godine na nekim od fakulteta Univerziteta u Beogradu ne mogu da dobiju diplome jer pravnici kažu da njihovo izdavanje nije po zakonu


Prva generacija "bolonjaca" na pojedinim fakultetima još čeka na izdavanje diploma i to - protivzakonitih! Stotine diplomiranih studenata generacije 2006/2007. godine na nekim od fakulteta Univerziteta u Beogradu ne mogu da dobiju diplome jer pravnici kažu da njihovo izdavanje nije po zakonu.

Diplomirali su, fakulteti su poslali Univerzitetu diplome na potpisivanje, ali ih stručne službe stopiraju zato što su studije upisali po starim programima, iako je bio već usvojen novi Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010 - prim. red.). Sa fakulteta je stiglo i obrazloženje da nisu mogli nikako da se upišu po novim programima, jer je tek posle upisnog roka usvojen novi statut Univerziteta, a posle i statuti fakulteta.

Dekani Biološkog i Geografskog fakulteta uputili su dopis Senatu, tražeći da se ova nepravda prema studentima hitno ispravi.

Prorektor za nastavu prof. dr Neda Bokan kaže da je spremna da prihvati odgovornost za kršenje zakona u potpisivanju diplome prvoj generaciji "bolonjaca" i ukazuje i na druge poteškoće u izdavanju ovih dokumenata:

- Mi potpišemo neke diplome, a stručne službe blokiraju. Nekada se mesecima sporimo oko prevođenja padeža neke reči na nemački ili kineski jezik.

- Sa istim problemom studentima nekih fakulteta diplome su već izdate, a naše čekaju - rekla je prof. dr Jelena Knežević Vukčević, dekan Biološkog fakulteta. - Svake godine slali smo izveštaje i dobro se znalo po kom programu i po kom zakonu smo upisali studente. Niko do sada nije reagovao, već se čekalo da diplomiraju pa da se ospori izdavanje diploma.

Slična je situacija i na Geografiji, čiji je v. d. dekana, prof. dr Miroljub Milinčić, takođe zatražio da se diplome izdaju. Jer, objašnjava, sve je urađeno po zakonu, u skladu sa tadašnjim konkursom za upis.

Rektor prof. dr Branko Kovačević stao je na stranu fakulteta i obećao da će studenti dobiti diplome bez obzira na kršenje zakona:

- Potpisaću njihove diplome, pa neka dolazi i prosvetna inspekcija ako hoće!

Na Građevinskom fakultetu, na primer, otkriva prof. Marko Ivetić, prorektor BU, neki studenti su već četiri godine na korak do diploma, koje nikako da budu izdate na Univerzitetu.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 17.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti