Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI: • Otvoreni postupak •
• NEDOSTAVLJANJE OSNIVAČKOG AKTA PONUĐAČA KAO RAZLOG ODBIJANJA PONUDE KAO NEISPRAVNE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti