Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: OD 17. JUNA DO 8. JULA 2013. GODINE


Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana u periodu od 17. juna do 8. jula 2013. godine. U ovom periodu Ministarstvo će, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i pokrajinskim organima, organizovati niz okruglih stolova i rasprava o Nacrtu ovog zakona.

Ministarstvo regionalnog razvoja i loklane samouprave poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, eminentne stručnjake u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane da primedbe i predloge dostavljaju se Ministarstvu na e-mail: lokalna.samouprava@mrrls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Beograd, Vlajkovićeva 10.

Nacrt zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 17.6.2013.