Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

MINISTAR PRAVDE I VISOKI KOMESAR UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA O ZAKONODAVNOJ AKTIVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas je tokom sastanka sa Visokim komesarom Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navanetem Pilaj istakao je da je Srbija u proteklih deset meseci učinila vidan napredak u stvaranju sistema za dalji razvoj i unapređenje jednakosti za sve svoje građane.

Pilaj je rekla da je Srbija dosta toga uradila kada su u pitanju ljudska prava, ali i da se mora nastaviti za jačanjem položaja žena u društvu, jačanjem borbe protiv nasilja u porodici, kao i zalaganjem za ostvarivanje jednakih prava za pripadnike LGBT populacije u Srbiji, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Ukazujući da se demokratsko društvo ne može zamisliti bez poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti građana u svim sferama života, Selaković je informisao Visokog komesara o dosadašnjim aktivnostima ministarstva.

On je istakao rad na tri nacionalne strategije, kao i veoma intezivnu zakonodavnu aktivnost u proteklim mesecima, među kojima su usvojene IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA, kojima se uvelo novo krivično delo - zločin iz mržnje, što je upravo usmereno na jačanje ljudskih prava i borbu protiv bilo kog vida diskriminacije.

Ministar je naveo da je DEKRIMINALIZOVANA KLEVETA, koja je zabranjivala komentarisanje sudskog postupka od strane medija, a to će doprineti slobodi govora u Srbiji.

Selaković je rekao da je u toku i rad na izradi STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, što će doprineti zaštiti ljudskih prava.

Visoki komesar je rekla da podržava novu instituciju u pravosudnom sistemu Srbije - PRAVOSUDNU AKADEMIJU, koja će dati mogućnost nosiocima pravosudne funkcije koji imaju velika iskustva iz oblasti porodičnog nasilja i trgovine ljudima da prenesu svoja znanja na buduće kolege.

Ministar i Visoka komesarka su se usaglasili da kontinuiranom edukacijom koju pruža Pravosudna akademija, utiče se na jačanje nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudija i tužilaca što dalje utiče na razvoj ljudskih prava.

Selaković je rekao da je Srbija u proteklih par godina krenula intezivno sa rešavanjem problema u vezi sa 6.000 pravno nevidljivih lica, pre svega pripadnika romske nacionalne manjine.

On je ukazao da je 2009. godine usvojen Zakon o matičnim knjigama, a zatim i njegove dopune u avgustu 2012. godine, čime se unapredilo ostvarivanje prava na upis u matičnu knjigu rođenih.

Govoreći od stanju u srpskim zatvorima, Selaković je naglasio da je jedan od osnovnih problema njihova prenaseljenost i da je Vlada Srbije usvojila Strategiju za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u periodu od 2010. do 2015. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje.

"Nezavisnu inspekciju zatvorskih uslova obavljaju Zaštitnik građana, Skupštinska komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija koja je formirana u decembru 2012. godine, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava lica lišenih slobode", rekao je Selaković.

Razgovoarajući o položaju nacionalnih manjina u Srbiji, ministar Selaković je rekao da u Srbiji živi veliki broj nacionalnih manjina, posebno na prostoru AP Vojvodine, kao i da je Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, država na ove institucije manjinske samouprave prenela značajan deo svojih nadležnosti u oblastu službene upotrebe jezika i pisma, obazovanja, informisanja i kulture.

Takođe je naglasio da se Zakonom o političkim strankama prvi put uređuje i pojam političke stranke nacionalne manjine, što se može posmatrati u kontekstu pozitivnih mera države prema pripadnicima nacionalnih manjina i dobre prakse za njihovo učešće u političkom životu.

Kada su u pitanju prava LGBT populacije, ministar je ukazao da je Srbija na tom polju učinila pomak i ostvarila dobre rezultate.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti