Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI - "Sl. glasnik RS", br. 52/2013
• Stručni komentar -  Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike od 12.6.2013. godine
• Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za april 2013. godine
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM
• Pitanje i odgovor - PRAVO DRUŠTVA DA KORISTI PORESKI KREDIT KADA KUPI ZEMLJIŠTE OD FIZIČKOG LICA, RADI IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA
RA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti