Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna službena mišljenja:


  • Ministarstvo finansija i privrede: OBJAŠNJENJE O PORESKOM TRETMANU PRIHODA KOJE OSTVARI FIZIČKO LICE KOJE VRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I O FIZIČKIM LICIMA KOJA IMAJU PRAVO NA PDV NADOKNADU U 2013. GODINI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 34
  • Ministarstvo finansija i privrede: OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA SPISE I RADNJE U VEZI SA OBRAZOVANJEM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 2
  • Uprava carina: CARINSKA VREDNOST POŠILJKI MALE VREDNOSTI, NEKOMERCIJALNE PRIRODE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 520 i 521
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "DUFRY" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti