Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: U Srbiji se proveravaju sve transakcije veće od 15.000 evra


Primena nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma daje rezultate, a sumnjive transakcije najviše prijavljuju banke, rekli su danas predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca. Banke su najveći obveznici Uprave, koja je finansijsko - obaveštajna služba Srbije u sastavu Ministarstva finansija, i Uprava sa bankarskim sektorom ima dobru saradnju, odakle dolazi više od 50 odsto svih prijava sumnjivih transakcija, rečeno je na savetovanju stručnjaka u toj oblasti u organizaciji kompanije "PARAGRAF".

U Srbiji se proveravaju sve transakcije veće od 15.000 evra i prema podacima Uprave u Srbiji je prošle godine prijavljeno 259.866 sumnjivih gotovinskih transakcija i sve su prijavile banke.

Pranje novca nije svaka nezakonita radnja, kao što se to često u javnosti može čuti, već prikrivanje nezakonitog porekla imovine stečene kriminalom ili sticanje, držanje ili korišćenje imovine sa znanjem u trenutku prijema da imovina potiče od nezakonite radnje, rekla je načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Uprave za sprečavanje novca Milunka Milanović.

Ona je podsetila da se strategija primenjuje na osnovu Akcionog plana koji je donela Vlada Srbije 2009. godine.

Ostali obveznici Uprave su menjačnice, investicioni fondovi, brokersko - dilerska društva, računovođe...

Uprava ima ovlašćenje da obustavi svaku sumnjivu transakciju, a mogućnost da sama izvrši uvid u dokumentaciju obveznika je iskoristila samo dva puta, navela je šef Odseka za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca.

Da bi poboljšala borbu u toj oblasti, država je donela propis po kojem već ove godine računovodstvene agencije moraju da imaju među zaposlenima lica koja su ovlašćena da rade na otkrivanju nezakonitih tokova novca, a da bi to mogli moraju da polože ispit i steknu licencu.

Obuka i licenca se plaćaju, a računovođe smatraju da je to način da država nametne dodatne troškove koji nisu mali.

  • NAŠA ZEMLJA JE USKLADILA SVOJE PROPISE U OVOJ OBLASTI S EVROPOM I RATIFIKOVALA VARŠAVSKU KONVENCIJU.
  • SRBIJA JE 2008. DONELA STRATEGIJU U OVOJ OBLASTI, A KRIVIČNO DELO PRANJA NOVCA UNETO JE U NAŠ KRIVIČNI ZAKONIK.
Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti