Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraOBAVEZOM IZBORA LEKARA, UZ PRETNJU GUBITKA PRAVA NA LEČENJE, KRŠI SE USTAVOM ZAGARANTOVANO PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU


Obavezom izbora lekara, uz pretnju gubitka prava na lečenje, krši se Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, pišu "Novosti".

Obavezom izbora lekara, koja se postavlja kao uslov za overu zdravstvene knjižice, a uz pretnju gubitka prava na zdravstveno osiguranje, ugrožava se Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, upozoravaju iz Agencija za borbu protiv korupcije.

Ova institucija podseća da ko ne izabere lekara u predviđenom roku, ima pravo na pružanje samo hitne pomoći:

"Time se građanima kao korisnicima zdravstvenog osiguranja onemogućava da dobiju usluge koje su unapred plaćene kroz doprinose. Istovremeno, davanjem ovlašćenja nadležnim organima da osiguranicima ne pruže već plaćene usluge povređuje se načelo zaštite prava osuguranih lica i zaštite javnog interesa."

Iz Agencije pozivaju Ministarstvo zdravlja i sve nadležne institucije da bez odlaganja preduzmu mere kako bi se otklonile povrede Ustavom garantovanog prava.

Večernje novosti

<<< Nazad na ostale vesti