Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE OBJAVILA APLIKACIJU ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU: Zakonski rok za predaju ističe 30. aprila 2013. godine


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je na sajtu APR, u odeljku "Finansijski izveštaji i bonitet", link "Aplikacija za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2012", objavljena i aplikacija Agencije za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, za koje zakonski rok za predaju ističe 30. aprila 2013.godine.

Podsećamo da se konsolidovani finansijski izveštaji sastavljeni u aplikaciji Agencije u skladu sa Tehničkim uputstvom za primenu aplikacije (elektronska forma), a dostavljeni preko interneta, posredstvom posebnog web servisa, moraju odštampati iz aplikacije i obavezno dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, jer će se u protivnom smatrati da konsolidovani finansijski izveštaj nije ni predat.

Za potrebe obveznika, koji ne koriste aplikaciju Agencije za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u elektronskoj formi, već konsolidovane finansijske izveštaje sastavljaju u pisanoj formi, na istoj internet strani postavljeni su važeći obrasci finansijskih izveštaja, za sve vrste obveznika, kao i obrazac zahteva za registraciju tih izveštaja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.3.2013.