Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

UGOVOR O LOGISTIČKIM CENTRIMA


Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu potpisali su ugovor o izradi "Detaljne studije stanja i strategije razvoja sa akcionim planom za logističke centre u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini", čija je vrednost 1.680.000,00 dinara.

Definisanje strategije razvoja logističkih centara u APV, koji bi trebalo da omoguće jeftinije transportne troškove, a time i veću konkurentnost privrede AP Vojvodine i ukazivanje na značaj razvoja logistike, primarni je cilj izrade Detaljne studije.

U studiji će biti definisani preduslovi za primenu savremenih transportnih tehnologija, za veći priliv investicija, poboljšanje privredne strukture regiona i uvođenje novih vidova transporta radi zaštite životne sredine. Biće uspostavljena metodologija za prikupljanje relevantnih podataka radi definisanja pokazatelja stepena razvoja logističkog sistema.

U Studiji će biti analizirani strateški dokumenti Evropske unije za oblast logistike, te identifikovani nacionalni strateški i drugi dokumenti iz ove oblasti. Biće prikazani dobri primeri stanja i razvoja logistike iz drugih zemalja i utvrdiće se metodologija za prikupljanje podataka i praćenje stanja i potencijala logističkog sistema AP Vojvodine.

Analiza će obuhvatiti podatke o lokacijama, kapacitetima i ljudskim potencijalima logističkih centara AP Vojvodine.

Studija treba da predloži strategiju daljeg razvoja logističkog sistema AP Vojvodine i predloži finansijske modele (javno-privatno partnerstvo i druge), zatim modele za obrazovanje i zapošljavanje ljudskih resursa i povezivanje centara unutar APV sa drugim logističkim centrima u zemlji i u regionu.

Izvor: RTV