Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRIMENA TAČKE 3a ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO IZUZIMANJE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA ZA ODREĐENU ROBU U 2013. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 34/2013: • Roba iz tarifnih oznaka 7208 10 00 90, 7208 36 00 00, 7208 37 00 00, 7208 38 00 00 i 7208 39 00 00 je izuzeta od plaćanja carinskih dažbina, ali samo do ispunjenja količinskih kvota •

Izvor: Paragraf Lex