Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA DRŽAVNIH MREŽA I ZAŠTITNIH ZONA U OKOLINI TIH STANICA, KAO I VRSTE OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)
 • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 10/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA - DIREKCIJA ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013 i 10/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA - SLOBODNA ZONA VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2013 i 10/2013)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU UČESTVOVANJA U PROJEKTU "UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U VRANJU" ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O JAVNOJ RASVETI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA U OBLASTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA "MUZEJA SREMA" U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ISTORIJSKOG ARHIVA "SREM" U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2011 i 2/2013)
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2008, 15/2012 i 2/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA, ULICA, JAVNIH POVRŠINA, ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE I SEMAFORA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI NOVI BROJEVI OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 5/2013 OD 20.3. I BR. 6/2013 OD 22.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex