Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE KOJI PREDVIĐA OSNIVANJE BUDŽETSKOG FONDA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST


Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o efikasnom korišćenju energije.

  • Usvojenim zakonom obezbediće se uslovi za osnivanje i rad Budžetskog fonda za energetsku efikasnost, koji predstavlja najefikasniji način za prikupljanje i plasiranje sredstava koja bi se koristila u svrhu finansiranja ili sufinansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije.

Korisnici bi mogli da koriste Budžetski fond u cilju finansiranja projekata kojima se unapređuje energetska efikasnost, na osnovu javnih konkursa. Cilj osnivanja i rada tog fonda jeste poboljšanje energetske efikasnosti u privatnim, javnim, poslovnim i drugim objektima, izmenama, modernizacijom i zamenom kotlova i toplotnih podstanica sa instalacijama grejanja, sistema za pripremu sanitarne toplotne vode i unutrašnjeg osvetljenja, kao i poboljšanjem energetske efikasnosti i korišćenjem obnovljivih izvora energije u industrijskim preduzećima i komunalnim sistemima…

Imajući u vidu da je zakonom predviđeno osnivanje Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u 2014. godini, planiranje potrebnih budžetskih sredstava izvršiće se prilikom izrade i usvajanja Zakona o budžetu za 2014. godinu. Osnovni cilj zakona je da obezbedi i podrži racionalno i održivo korišćenje energije, čime bi se doprinelo sigurnijem snabdevanju energije, povećanju stope zaposlenosti, konkurentnosti privrede i zaštiti životne sredine.

Zakon bi trebalo da uvede minimalne zahteve energetske efikasnosti, energetski menadžment za velike i javne potrošače, obavezu vršenja energetskih pregleda i ostale odredbe koje podstiču ili nameću efikasno korišćenje energije.

Skupština Srbije potvrdila je i dva sporazuma Srbije i Rusije - o kreditu za infrastrukturu i isporukama gasa iz Ruske Federacije.

Reč je o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Srbije od 800 miliona dolara za finansiranje infrastrukturnih projekata i nabavke voznih sredstava za Železnice Srbije.

Kredit će biti korišćen za finansiranje 85 odsto vrednosti svakog ugovora o isporuci robe, obavljanju radova i pružanju usluga u oblasti železnice na teritoriji Srbije između srpskih i ruskih ovlašćenih kompanija, dok će preostalih 15 odsto obezbeđivati srpski uvoznici za plaćanje avansa.

Srpska strana će iskoristiti kredit u periodu od pet godina, počev od godine stupanja na snagu sporazuma.

Vrednost pojedinačnih projekata i rokovi njihove realizacije biće određeni posebnim ugovorima koje će međusobno zaključivati srpske i ruske kompanije za izgradnju i elektrifikaciju drugog koloseka pruge Beograd-Pančevo, izgradnju jednokolosečne elektrificirane pruge Valjevo-Loznica, rehabilitaciju šest deonica železničke pruge duž Koridora X, modernizaciju pruge Beograd-Bar I nabavku dizelmotornih vozova ruske proizvodnje.

Sporazum o isporukama prirodnog gasa iz Rusije u Srbiju predviđa da će se isporuke gasa obavljati u periodu od 2012. do 2021. godine, u obimu od pet milijardi kubnih metara godišnje.

Vlada Srbije je navela da se sporazumom, imajući u vidu trenutnu potrošnju prirodnog gasa u Srbiji od oko 2,5 milijarde kubnih metara, obezbeđuju količine prirodnog gasa koje mogu zadovoljiti i buduću tražnju za prirodnim gasom.

Parlament je ratifikovao ugovor o garanciji Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, kojim je predviđeno da taj fond stavi na raspolaganje preduzeću "Železnice Srbije" kredit u iznosu od 10 miliona kuvajtskih dinara za izgradnju železničke stanice Beograd Centar kao i više sporazima sa UAE.

Kuvajtski fond je državna korporacija osnovana od strane države Kuvajt u cilju pružanja pomoći ekonomijama arapskih i drugih država u razvoju, pod sveukupnim nadzorom premijera.

Projekat predviđa prvu fazu izgradnje nove železničke stanice Beograd Centar u Prokopu, površine oko 37.000 kvadratnih metara.U pitanju su osam glavnih, sa četiri sporedna koloseka, pet perona, konstrukciju tunela za metro ispod stanice, postaju za tehničku kontrolu I putničke usluge, uz elektro i mašinske radove za vozove i usluge putnicima i komunalnom infrastrukturom.

Period raspoloživosti kredita je do 31. decembra 2015. godine ili do drugog datuma oko kojeg strane mogu da se dogovore, fiksna kamata je tri odsto godišnje, period dospeća kredita je 18 godina, uključujući period počeka do četiri godine, dok je period otplate kredita 14 godina u 28 polugodišnjih rata.

Ugovorom o garanciji je predviđeno da Srbija bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao jemac, blagovremeno i potpuno izvršavanje svih obaveza u vezi sa zajmom.

Republički parlament je ratifikovao i sporazum o saradnji Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i o saradnji u oblasti odbrane, o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze i dohodak i o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. 

Izvor: TANJUG, 15.3.2013.