Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NAČELO OPORTUNITETA I SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE EFIKASNA SREDSTVA U BORBI PROTIV KRIMINALA


Tužilaštva su prošle godine odustala od gonjenja 4.883 osobe, u zamenu za donacije. Kupovina oprosta za saobraćajke, krađe, falsifikate, nedavanje izdržavanja

Broj onih koji okajavaju grehe zbog izazivanja saobraćajki i drugih ”lakših” i ”srednjih” krivičnih dela tako što će novac uplatiti nekoj bolnici, sirotištu ili skloništu za žrtve nasilja - sve je veći. Tužilaštva su tako u prošloj godini prikupila, čak, 373.905.961 dinar u humanitarne svrhe.

Samo na teritoriji Apelacionog tužilaštva u Beogradu, primenom načela oportuniteta, tužioci su odustali od gonjenja 4.883 osobe. Krivci su prihvatili da daju ukupne donacije od 181.769.260 dinara. Ovo je, prema rečima Tome Zorića, portparola RJT, za 79,5 miliona više nego godinu pre toga!

Najčešće su u pitanju ugrožavanje javnog saobraćaja, krađe, falsifikovanje isprava, neovlašćeno držanje opojnih droga, nedavanje izdržavanja, nasilje u porodici, povreda službenog pečata, nanošenje lakih telesnih povreda, poreska utaja, šumske krađe, kršenje javnog reda i mira...

Potpisanim sporazumima o priznavanju krivice u 2012. na kazne zatvora osuđena su 402 lica, na novčanu kaznu 89, uslovno 338, prema 86 je izrečena mera bezbednosti, 68 je obavezano na ispunjenje nekih obaveza (npr. lečenje od alkohola ili narkomanije), dok je 38 obavezano na vraćanje imovinske koristi. Sud je odbacio 23 nagodbe.

Osim beogradskog, veliki broj sporazuma sklopili su i tužioci na teritoriji Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, koja su odustala od gonjenja 4.097 lica, a okrivljeni su u humanitarne svrhe uplatili 109.243.529 dinara.

Na teritoriji Apelacionog tužilaštva Niš odustalo se od gonjenja 2.048 osoba, koje su dale ukupne donacije od 45.047.179 dinara, a na teritoriji kragujevačkog Apelacionog tužilaštva 1.400 okrivljenih uplatilo je 37.845.993 dinara.

- Oba načela su konačno zaživela, i treba ih primenjivati što više - kaže Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. - Samo treba voditi računa da se nagodbe ne pretvore u sredstva ucene, pa da ih okrivljeni prihvataju iz straha čak i kad nisu krivi.

Izvor: Novosti