Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SEDAMDESETAK NOVIH SUDOVA OD PROLEĆA


Prema radnoj verziji Zakona o sedištima i organizaciji sudova i tužilaštva, u sedamdesetak gradova širom Srbije već ovog proleća ponovo će biti formirani sudovi.

To će biti dobro za građane, ali neće potpuno rasteretiti sudije u većim centrima.

Izvor: RTV