Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - ODLUKA O NEUSTAVNOSTI ODREDBE ČLANA 10A STAV 1. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA
• Stručni komentar - POPUSTI I BONIFIKACIJE KOD ENTITETA JAVNOG (I PRIVATNOG) SEKTORA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM (I KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE)

Izvor: Paragraf Lex