Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 14. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 5. sednici odlučio o 2 predmeta, a u predmetima IUz-2/2010, IUo-1229/2010 i Už-4239/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o organizaciji i uređivanju stacionarnog saobraćaja na teritoriji opštine Jagodina ("Opštinski službeni glasnik" broj 12/06) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-171/2009)

- utvrdio da odredba člana 68. stav 3. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva ("Službeni list grada Pančeva", br. 15/10 i 21/10) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja akata i radnji preduzetih na osnovu odredbe člana 68. stav 3. navedene odluke. (predmet IUo-149/2011)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.2.2013.