Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE PRIHODA OD USLUGE CARINJENJA ROBE
• Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PREDAJE DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O PRODAJI SA ODLOŽENIM PLAĆANJEM KOJIM JE UGOVORENO DA SE PRAVO RASPOLAGANJA PRENOSI NAJKASNIJE OTPLATOM POSLEDNJE RATE
• Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN DIVIDENDE KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE ISPLAĆUJE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU SA SEDIŠTEM U ŠPANIJI

Izvor: Paragraf Lex