Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JANUAR - JUN 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM "KOSMOS", DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2013 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI I NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU ZNAČKE I ODGOVARAJUĆOJ VRSTI ODEĆE, OBUĆE I OPREME TURISTIČKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2009 i 14/2013)
 • PRAVILNIK O TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012, 50/2012, 57/2012 - ispr., 68/2012 i 14/2013)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIBLIOTEKA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE OD OPŠTEG INTERESA U ZAŠTITI STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012, 123/2012 i 14/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2006 i 3/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA UNAPREĐENJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2013. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2013)
 • ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2002, 3/2002 - ispr., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 - ispr., 27/2005 - dr. rešenje, 2/2007 - dr. rešenje, 7/2007 - ispr. dr. rešenja, 36/2008 - dr. rešenje, 55/2008 - dr. rešenje, 34/2010 - dr. rešenje, 35/2010 - dr. rešenje, 44/2011- dr. rešenje, 49/2012 - dr. rešenje i 2/2013 - dr. rešenje)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ZA 2013. GODINU SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2013)
 • UGOVOR O IZDAVANJU BANKARSKE GARANCIJE - primer 2
 • UGOVOR O KRATKOROČNOM KREDITU
 • UGOVOR O OROČAVANJU NOVČANIH SREDSTAVA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 15/2013 OD 14.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex