Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 17. JANUARA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 1. sednici odlučio o 5 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 1. stav 1, člana 2, člana 4. stav 1. i čl. 7. i 8. Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 31/09). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenog zakona. (predmet IUz-97/2009)

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 2. stav 2, člana 10. tač. 6), 10), 11), 12), 13) i 15), člana 11. stav 3, člana 12, člana 13. tačka 3), člana 14, člana 15. tačka 7), člana 19. stav 2, člana 20. tač. 1) do 4) i čl. 23. do 27. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/09). Sud je odbacio kao neprihvatljive inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 15. tač. 5) i 6), člana 16. stav 3. i čl. 32. i 33. navedenog zakona. Sud je odbacio zbog nepostojanja pretpostavki za pokretanje postupka inicijative za ocenu ustavnosti čl. 5, 17, 18, 19. stav 1, člana 21, člana 22. tačka 1), čl. 29, 31, 32, 33, člana 41. stav 2. tačka 7), člana 44. st. 1. i 2, čl. 47, 48, 52, 54, člana 56. stav 1, člana 57, čl. 115, 134. i 137. navedenog zakona. (predmet IUz-882/2010)

- utvrdio da odredba člana 10a stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 i 49/05) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-299/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 19. stav 1. i člana 24. stav 1. u delu tabelarnog pregleda koji glasi: "Objekti komercijalne i proizvodne delatnosti do 20.000 m2", "Objekti komercijalne i proizvodne delatnosti preko 20.000 m2", "Neizgrađeno građevinsko zemljište do 200.000 m2" i "Neizgrađeno građevinsko zemljište preko 200.000 m2", sa pripadajućim iznosima naknade po m2, i stav 2. Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Svilajnac ("Sl. glasnik opštine Svilajnac", br. 22/10, 25/10, 28/10, 6/11 i 13/11), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 7. navedene Odluke i člana 2. Odluke o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Svilajnac ("Sl. glasnik opštine Svilajnac", broj 25/10). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Svilajnac. (predmet IUo-1603/2010)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-1726/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.1.2013.