Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 17.1.2013. godine •
• KAMATE: • Nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare od 18. januara 2013. godine •
• Stručni komentar - PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE - AKONTACIJA ZA 2013. GODINU I KONAČAN OBRAČUN ZA 2012. GODINU: • Umetnička udruženja podnose Poreskoj upravi obaveštenje o samostalnim umetnicima do 31.1.2013. godine, a samostalni umetnici prijavu do 15.2.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE OBRAČUNA ZARADA KOD PREDUZETNIKA KOJI VODI PROSTO KNJIGOVODSTVO
• Pitanje i odgovor - OTPIS KAMATA I MIROVANJE PORESKOG DUGA PREDUZETNIKU PO OSNOVU KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU

Izvor: Paragraf Lex