Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)USAGLAŠENOST ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA U ODNOSU NA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE


Računovodstvene agencije, kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) imaju obavezu da utvrđuju identitet stranke, proveru identiteta na osnovu dokumenata i redovno prate poslovanje stranke.

Na sastanku predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predstavnika Grupacije računovodstvenih agencija razmatrano je pitanje usaglašenosti pojedinih odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Na sastanku u Privrednoj komori Srbije koji je održan 13. decembra, dr Slobodan Samardžić potpredsednik PKS, zahvalio se predstavnicima Poverenika što su omogućili da se u dijalogu uže radne grupe razmotre neka otvorena pitanja i dileme iz ove oblasti.

Predstavnici Poverenika, Miroslav Velimanović i Marko Dragumilo, pojašnjavajući pojedine odredbe zakona istakli su da se prikupljanje i obrada podataka o ličnosti može obavljati ukoliko je to utvrđeno zakonom ili ukoliko je fizičko lice dalo pristanak za obradu podataka. Računovodstvene agencije, kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma imaju obavezu da utvrđuju identitet stranke, proveru identiteta na osnovu dokumenata, utvrđuju identitet stvarnog vlasnika stranke i redovno prate poslovanje stranke. I ovom prilikom je istaknuto da su preduzetnicima i pravnim licima za pružanje računovodstvenih usluga, kao obveznicima, nametnute veoma obimne i zahtevne obaveze. Ove obaveze obuhvataju donošenje i sprovođenje brojnih internih akata koji treba da budu usklađeni sa odredbama zakona i smernicama za procenu rizika, izradu lista indikatora za svakog klijenta pojedinačno, analizu procene rizika na osnovu utvrđenih kriterijuma i svrstavanje svakog klijenta u određene grupe prema stepenu rizičnosti. Pored toga, veliki problem predstavlja obaveza vođenja evidencije o klijentima i čuvanje velikog broja dosijea. Kako je izneto na sastanku računovodstvene agencije su prinuđene da oforme i čuvaju blizu 400.000 dosijea. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 16.12.2013.