Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA ŠESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: USVOJEN PREDLOG AUTENTIčNOG TUMAčENJA ODREDBE čLANA 2. ALINEJA DRUGA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


U Danu za glasanje, 16. decembra, Narodna skupština usvojila je sa 158 glasova narodnih poslanika Predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Većinom glasova svih narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima.

U danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.12.2013.