Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NEDOSTAJE TUŽILAČKO OSOBLJE, ADEKVATNE PROSTORIJE, A UOČENA I NEIZVESNOST U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O SEDIŠTIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA


Za efikasno sprovođenje tužilačke istrage, koja je u apelacionim, višim i osnovnim tužilaštvima u Srbiji počela da se primenjuje 1. oktobra ove godine, nedostaju tužioci, tužilačko osoblje, adekvatne prostorije i – novac.

Osim ovih, taksativno navedenih problema uočenih u tužilačkoj praksi, u dokumentu koji je Republičko javno tužilaštvo (RJT) uputilo Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, u koji je „Politika” imala uvid, navodi se i da je novac predviđen nacrtom budžeta Republike Srbije za narednu godinu, nedovoljan za redovan rad javnih tužilaštava.

Kao jedan od ključnih problema, kada je reč o primeni novog Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), sa kojima se suočavaju Državno veće tužilaca (DVT) i RJT navodi se i činjenica da su pripreme za primenu zakonika, kako u tehničkom tako i u materijalnom smislu, počele kasno.

– U RJT i DVT su od trećeg kvartala 2012. godine započete analize u vezi sa primenom novog ZKP. Sa tim u vezi, preduzete su opsežne analize u ukupno 65 apelacionih, viših i osnovnih tužilaštava u Srbiji, imajući u vidu da su tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine sa primenom novog zakonika počele 15. januara 2012. godine. Analiziran je broj istražnih sudija, potreba za povećanje broja zamenika javnih tužilaca, broja službenika i nameštenika u sudovima koji obavljaju poslove u vezi sa tužilačkom istragom, potreban broj službenika i nameštenika u tužilaštvima.... – navodi se u dokumentu upućenom Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa i dodaje da je, na nivou svih tužilaštava, posebno analiziran priliv predmeta na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

U dokumentu RJT izneti su podaci i o nedovoljnom povećanju broja državnih službenika i nameštenika.

– U osnovnim javnim tužilaštvima ukupno je traženo povećanje za 374 državna službenika i 133 nameštenika, od čega je odobreno 39, odnosno pet. U višim javnim tužilaštvima traženo je povećanje za 133 državna službenika i 49 nameštenika, a dobijeno je devet službenika i tri nameštenika – piše u dopisu RJT.

Sa tim u vezi, navodi se dalje u dokumentu, iz DVT-a je 5. septembra ove godine, Ministarstvu pravde i državne uprave upućen hitan dopis sa zahtevom da se odobri povećanje broja radnih mesta za zamenike javnih tužilaca za poslednji kvartal ove godine.

Analizirajući nacrt budžeta Republike Srbije za narednu godinu, u dokumentu je navedeno da je odmah ustanovljeno da su dodeljeni limiti nedovoljni za redovan rad javnih tužilaštava, pa su Ministarstvu finansija dostavljeni zahtevi za dodatna sredstva. 

Izvor: Dalje na www.politika.rs