Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

ELEKTRONSKI POTPIS NA VERODOSTOJNOJ RAČUNOVODSTVENOJ ISPRAVI

SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU SA SR NEMAČKOM

CARINSKI INSTRUKTOR:
KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA - "Sl. glasnik RS", br. 111/2013

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 16.12. DO 22.12.2013. GODINE

NAČIN PLAĆANJA I NAPLATE PO OSNOVU PROMETA ROBE I USLUGA IZMEĐU LICA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA I REPUBLIKE SRBIJE

PRIMENA SPORAZUMA CEFTA PRILIKOM IZVOZA ROBE NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

Izvor: Paragraf Lex