Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DEVETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2012. GODINI: UTVRđEN DNEVNI RED I ZAKLJUčEN ZAJEDNIčKI NAčELNI PRETRES O KRIVIčNIM I PRAVOSUDNIM ZAKONIMA


Narodna skupština utvrdila je dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu"), koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;

8. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2012. godini, koji je podnela Vlada;

9. Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2012. godini, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, koji je podnela Vlada;

21. Predlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine;

22. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.

23. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;

24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Vladimira Ilića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda; zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 5, 7, 20. i 23. dnevnog reda, zajednički načelni i jedninstveni pretres o tačkama 6, 16, 17, 18, 19. i 24. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 21. i 22. dnevnog reda.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, Predlogu zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o dopuni Zakona o sudijama. Predloge ovih zakona obrazložio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Narodna skupština nastavlja rad u ponedeljak, 17. decembra, u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.12.2012.