Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ODLUKE GRADA BEOGRADA KOJIMA SE POBOLJŠAVA POLOŽAJ NAJUGROŽENIJIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA


Skupština grada Beograda donela je niz odluka kojima se poboljšava položaj najugroženijih kategorija stanovništva. Penzioneri u Beogradu, čije penzije iznose od 15 do 18 hiljada dinara, ubuduće će dobijati pomoć u iznosu od pet umesto četiri hiljade koliko je bilo do sada. Proširuje se i krug korisnika čiji je iznos penzije od 18 do 20 hiljada dinara, tako da će oni dobijati jednokratnu pomoć od četiri hiljade dinara.

Član Gradskog veća Darko Božić pojasnio je da su se stekli uslovi da se proširi obuhvat korisnika ovih ugroženih sugrađana. Takođe, doneta je odluka i o osnivanju Gradskog centra za socijalno preduzetništvo, za koji je Božić precizirao da će značiti važan korak pred donošenje zakona u ovoj oblasti. Sedište centra je na Trgu Nikole Pašića 8, a osnovni cilj je smanjenje siromaštva i poboljšanje socijalne sigurnosti i zaštite. Ciljne grupe su osobe s velikim poteškoćama u zapošljavanju, marginalizovane i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Imajući na umu broj starih sugrađana, kao i stalno povećanje potreba za uslugom "pomoć u kući", izmenjena je odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite. Na ovaj način smanjuje se lista čekanja za dve stotine korisnika, a usluga geronto-domaćica biće bolje raspoređena. 

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 16.12.2012.