Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM "DDOR-GARANT" PREUZIMA UPRAVLJANJE FONDOM "TRIGLAV PENZIJA"


Narodna banka Srbije je, na sednici Izvršnog odbora održanoj 14. decembra, Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom "DDOR-Garant" izdala dozvolu za upravljanje Dobrovoljnim penzijskim fondom "Triglav penzija", s obzirom na to da je Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom "Triglav-penzijski fondovi" donelo odluku o nameri prestanka obavljanja delatnosti društva za upravljanje i prenosu prava upravljanja Fondom "Triglav penzija" na Društvo "DDOR-Garant".

Propisima je predviđeno da Narodna banka Srbije, istovremeno sa izdavanjem Društvu "DDOR-Garant" dozvole za upravljanje Fondom "Triglav penzija", oduzme dozvolu za upravljanje tim fondom Društvu "Triglav penzija", odnosno da mu oduzme i dozvolu za rad, jer to društvo ne upravlja nijednim drugim fondom, a nakon toga ono pokreće postupak dobrovoljne likvidacije.

Inače, celokupna imovina fonda je u svakom trenutku odvojena od imovine društva za upravljanje i nalazi se na računu u kastodi banci, tako da prestanak postojanja društva za upravljanje ne može da utiče na sredstva članova fonda.

"Unicredit Bank Srbija" a.d. Beograd, koja je u prethodnom periodu obavljala kastodi usluge za Fond "Triglav penzija", nastaviće s pružanjem tih usluga, što znači da se dosadašnji način uplate sredstava neće menjati. Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova Fonda "Triglav penzija" neće biti promenjeno. Sva prava članova dobrovoljnog penzijskog fonda "Triglav penzija" ostaju nepromenjena, ili se položaj članova eventualno poboljšava (npr. najviša moguća naknada prilikom uplate biće smanjena sa 3% na 2,7%). Imajući u vidu da je tržišno učešće fonda "Triglav penzija" relativno malo (u ukupnoj neto imovini svih fondova iznosi 0,5%), ova promena neće znatnije uticati na tržište dobrovoljnih penzijskih fondova.

Društvo "DDOR-Garant" će u roku od osam dana članove Fonda "Triglav penzija" pisanim putem obavestiti o nastalim promenama, kao i o njihovom pravu da, ako više ne žele da budu članovi ovog fonda, svoj račun mogu preneti u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje - u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja, pri čemu troškove prenosa snosi Društvo "DDOR-Garant".

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.12.2012.