Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU


Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije na 54. sednici, održanoj 14. avgusta 2013. godine, odredio je sprovođenje javne rasprave i usvojio Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (dalje: Nacrt zakona), u skladu sa kojim je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovedena je u periodu od 19. avgusta do 7. septembra 2013. godine, a tekst Nacrta zakona bio je postavljen na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e - uprave.

Tekst Nacrta zakona predstavljen je i na skupu koji je održan 28. avgusta 2013. godine u Beogradu, Palata Srbije, kome su prisustvovali predstavnici Konferencije akademija strukovnih studija Srbije, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i na skupu održanom 3. septembra 2013. godine, kome su prisustvovali predstavnici Rektorskog saveta, Studentske konferenicije univerziteta Srbije, Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Nacrta zakona dostavljeni su putem pošte i elektronskim putem.

Učešće u javnoj raspravi, pored predstavnika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija, studentskih konferencija, uzeli su i predstavnici institucija, zaposleni na visokoškolskim ustanovama i drugi zainteresovani subjekti.

U toku javne rasprave o Nacrtu zakona izneti su predlozi i sugestije koji su se odnosili na novine koje predviđa Nacrt zakona, a posebno na postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja i uvođenje kratkog ciklusa osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija i master strukovnih studija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pre utvrđivanja konačnog teksta Nacrta zakona, pažljivo će razmotriti sve predloge, primedbe i sugestije iznete u toku sprovedene javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 16.9.2013.