Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


AKTUELNE IZMENE CARINSKIH DAŽBINA ZA PRIMENU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EVROPSKOJ UNIJI: • Promene u visini preferencijalnih stopa za robu poreklom iz Hrvatske od 1. jula 2013. godine •
OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 16.9. do 22.9.2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex