Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOJI SUD JE NADLEŽAN U SLUČAJU SUDIJA ZA PREKRŠAJE KOJI SE NISU UPISALI NA POZITIVNU LISTU


OKO 200 sudija za prekršaje koji se u decembru 2009. godine nisu "upisali" na pozitivnu listu, danas je, dve i po godine posle opšteg (re)izbora, "ni na nebu ni na zemlji". Kome god sudu i instituciji da su se žalili, svaka je tvrdila da nije nadležna. A da paradoks bude još veći, jedino se još sud u Strazburu, kome su na kraju presavili tabak, interesuje za njihovu muku.

Prema rečima Sanje Rogulje Veljanoski, predsednice Zajednice "Pravda", udruženja koje su osnovale neizabrane sudije za prekršaje, "prekobrojni" su, kao i ostali koji su ostali ispod crte, podneli Ustavnom sudu žalbu i ustavnu žalbu, ali i tužbu Upravnom sudu.

- Upravni sud odlučio je da nije nadležan za tužbe protiv odluka Visokog saveta sudstva, već da je to u nadležnosti Ustavnog suda - kaže Rogulja Veljanoski. - A oni koji su podneli žalbe i ustavne žalbe US dobili su odluke u kojima se navodi da su njihove žalbe nedopuštene zato što nisu obavljali stalne sudijske funkcije u sudu već u organu za prekršaje i da imaju pravo da pobijaju odluku VSS tužbom Upravnom sudu.

U međuvremenu, izmenama i dopunama zakona o sudijama, ustavne žalbe i žalbe postaju prigovori i automatski se ustupaju VSS. Međutim, čak i u tom telu koje je odlučilo ko će od prekršajaca preći "crtu", a ko ostati ispod nje, kako pokazuju zapisnici sa sednica od prošle godine, nisu mogli da se usaglase šta da rade sa njihovim prigovorima.

Na kraju, VSS je prelomio da prekršajci nisu ni obavljali sudijsku dužnost, već sudije za prekršaje, zbog čega nisu ni imali pravo da podnesu prigovore.

E. RadosavljeviĆ

Izvor: Novosti.rs

<<< Nazad na ostale vesti