Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODNETA INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA


Grupa dipl. pravnika sa položenim pravosudnim ispitom iz Niša, podnela je 7.avgusta Ustavnom sudu RS inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava, kojom je predviđeno da novčani iznos na ime upisa u advokatski imenik bude za lica koja su obavila pripravnički staž u advokaturi 500 evra i sa druge strane za sva ostala lica(koja su staž obavila u sudstvu, privredi..) iznos od 5.000 evra u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.Po mišljenju pravnika iz Niša time se čini neposredna diskriminacija između te dve kategorije i prekoračenje ovlašćenja od strane Advokatske komore Srbije na taj način što je utvrđenim iznosom od 5.000 evra,koji je s obzirom na ekonomske prilike nedopustivo visok,stvoreno i pogodno tle za zloupotrebe i sprečavanje razvoja konkurencije u advokaturi kao službi pružanja pravne pomoći.

 

         
   

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA,     IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH     DRUŠTAVA

   

Član 1

Utvrđuje se visina troškova upisa u   Imenik advokata i to za:

Kandidate koji se u Imenik advokata   upisuju iz reda advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera,   koji su proveli u tom statusu celokupan pripravnički staž, u iznosu od 10%   troškova upisa iz člana 2. ove odluke, odnosno 500 € u dinarskoj   protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Advokatski pripravnici i advokatski   pripravnici volonteri napred navedeni iznos plaćaju pod sledećim uslovima:

- da zahtev podnesu u roku od 12   meseci od polaganja pravosudnog ispita, a najkasnije u roku od 6 meseci   ukoliko je advokatski pripravnik, odnosno advokatski pripravnik volonter   ostvario pravo iz člana 61. stav 2. Zakona o advokaturi i nastavio sa   pripravničkom vežbom nakon položenog pravosudnog ispita najduže još godinu   dana,

- da nakon prestanka statusa   advokatskog pripravnika nisu zasnivali radni odnos, što dokazuju uverenjem   nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ili Fonda penzijskog   osiguranja,

- da zahtev za upis u Imenik   advokata podnesu u propisanim rokovima nekoj od advokatskih komora u sastavu   Advokatske komore Srbije i da u onoj advokatskoj komori u čiji je Imenik   advokatskih pripravnika ili advokatskih pripravnika volontera kandidat bio   upisan, nije odbijen njegov zahtev za upis u Imenik advokata.

Navedeni uslovi moraju biti   ispunjeni kumulativno.

Član 2

Utvrđuje se visina troškova upisa u   Imenik advokata za sve ostale kandidate u iznosu od 5.000 € u dinarskoj   protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ovaj iznos plaćaju i advokatski   pripravnici koji se nisu upisali u Imenik advokata u skladu sa članom 1. ove   odluke.

 

Izvor: Izvor: Redakcija, 16.8.2012.

<<< Nazad na ostale vesti